Покривното озеленяване у нас...

...луксозно начинание или задължение на инвеститора?
14.04.2011
Флоримекс
425
озеленяване, растения, зелен покрив, покривни градини
Източник: Флоримекс www.florimex.bg

В рекламната стратегия на чуждестранните фирми, специализирани в покривното озеленяване, на въпроса защо да си озеленим покрива, се отговаря така в буквален превод: „Великолепен зелен оазис лично за вас! Чудесен израз на екологично отношение! Перфектна гледка от вашия прозорец. По-висока стойност на вашия имот...” или „Покривните градини не са вече запазена марка само на някои европейски градове или за т.нар. urban elite. Те днес са достъпни за всеки в града, който иска повече пространство и повече зеленина...” Причините и стимулите за изграждане на покривно озеленяване са различни, но едно е сигурно – тяхната популярност расте, едновременно с което се разраства бизнесът със специализирани продукти за тази сфера – зелените покриви не са нито лукс, нито ненужен риск, а по-скоро ежедневие.Какви са най-честите причини да се направи озеленяване на покрив у нас?
Когато става въпрос за покриви на подземни структури, най-често задвижващата сила е изпълняване на критериите за минимален процент озеленяване според действащите местни наредби (съгласуване с дирекциите на „Зелена система”), което не е лесна задача при осигурения преди това максимален процент застрояване. Тогава идеална възможност предлага покривът на подземния гараж или друга подземна структура. Разбира се, би било добре, ако предварително се обезпечи конструктивно нуждата от този феномен (озеленения покрив). Тук вмъкваме, че важно условие е архитектите и конструкторите в много ранен етап да работят в колектив с ландшафтни архитекти, които, както е известно, ги следват по веригата до издаване на повечето обекти. Целта е постигане на оптимални варианти за клиентите.


На тераси и покриви се прави покривно озеленяване по-скоро по друга причина, а именно заради определен ефект – например цялостна концепция за визията на сградата с включено вертикално и покривно озеленяване, типов дизайн на терасните пространства, лукс и повишаване на цената на имота, допълнителен комфорт за собствениците на апартаменти с покривна градина и т.н. В по-слаба степен влияе факторът увеличаване процента на зелените части, тъй като площите обикновено са пренебрежимо малки. 


Плоските покриви по принцип рядко се проектират у нас на жилищни и административни сгради и още по-рядко сред плоските има изцяло озеленени.


У нас са популярни т. нар. покривни градини.
Сега е мястото да дадем и малко определения. Първо - що е то покривно озеленяване или както всички сме свикнали да казваме „покривна градина”? Веднага се поправяме и изясняваме, че покривна градина се нарича всъщност само един от типовете покривно озеленяване, а именно интензивното или по по-стари определения – луксозното покривно озеленяване. Интензивното покривно озеленяване (покривна градина) се изпълнява на всяка височина (т.е. и на кота нула) и се смята за такова дори и да не е във височина, защото е изпълнено върху плоча. Неговите най-важни отличителни черти са: тежи най-много и натоварва плочата, растенията се развиват в специален субстрат с мощност над 30 см и за тях се полагат интензивни грижи – т.е. осигурява се поливна система например и т.н. – косене, торене, подрязване, смяна на сезонни цветя. Композицията на градината включва богато разнообразие от елементи и материали, а в подбора на растения има сравнително малко ограничения. Важно е да се отбележи, че могат да се засаждат и дървета! При завършване покривната градина по-скоро не би трябвало да се отличава от обикновените наземни градини – т.е. тя е също толкова пищна и предлага същите възможности за разходка, почивка, забавления. Обобщение от редица реални примери доказва, че натоварването на плочата днес достига до 2 тона от всички компоненти, включително озеленяването. 


Кои са другите типове?  Друг основен – екстензивното покривно озеленяване, е противоположност на по-гореописаното интензивно: най-леко и ненатоварващо плочата, затова пък приложимо почти на всяка плоча, вкл. наклонена, и не само на стоманобетонови, но и върху олекотени, сглобяеми конструкции. Леко е, защото ползва тънък пласт субстрат с мощност до 10-15 см. Той е специално разработен - ултралек и много пропусклив, различен от почва и в никакъв случай заменяем с нея. 


Грижите за екстензивните покриви по определение са минимални, най-вече в началото след засаждането до прихващането на растенията, а след това на редки интервали. Презумпцията на това условие е, че този тип озеленяване е екологично и икономично – не трябва да се ангажират много средства за изграждане и поддържане. Тук обаче се използват растения от определени групи и качества: ниски тревисти, невзискателни към почвата, сухоустойчиви, мразоустойчиви и др. Затова за композиция и пищност е трудно да се говори. Обикновено има килимен ефект на въздействие – пъстър или едноцветен, но предимно плоскостен или с малка релефност. Екстензивните покриви не са посещаеми в общия случай и не предоставят възможности за интензивно ползване, а по-скоро са за наблюдение отстрани/отгоре. Имат екологична роля – за увеличаване на биоразнообразието, защото въпреки че не се ползват активно от човека, в тях се заселват различни организми – от насекоми до птици. 


В този ред на мисли би могло да се направи и едно изброяване на ползите от зелените покриви. В случая сякаш ще го пропуснем, защото за тяхната екологична роля, топлоизолационна  и шумоизолираща функция, за това, че удължават живота на хидроизолацията и задържайки вода, предпазват от пренатоварване на канализационните системи, е писано и изследвано доста, макар и не у нас. Но всеки, който се интересува, може да намери информация за доказаните ползи от покривното озеленяване.


Продължаваме с типовете и след екстензивното и интензивното остават преходните типове – полуинтензивно и полуекстензивно. По наименованията им личи, че имат характеристики и от двата основни типа, като при полуинтензивното приликата е по-голяма с интензивното; съответно пък полуекстензивното повече наподобява екстензивното. При полуинтензивното растителният подбор е по-ограничен – например без дървета и много взискателни видове и сортове; без сезонни цветя; някои от грижите по поддържане могат да се редуцират, следователно намаляват се разходите по изграждане и поддържане – в тази посока са насочени усилията и оттам произтичат разликите. При полуекстензивното озеленяване пък се опитваме да оптимизираме условията за развитие на растенията, за да не е толкова ограничено както при екстензивното, т.е. позволяваме си да разширим набора от грижи или да скъсим интервалите на поливане, така че да можем да отглеждаме по-разнообразна растителност, макар в рамките отново на тревистите растения и ниските храсти. Важно е обаче идеята за лек вегетативен слой, ненатоварващ плочата, да остане. Това означава използване на специализиран субстрат в мощност между 10 и 20 (25) см. 


Кашпите са по-традиционната гледка за нашите покриви и тераси
За да стане по-ясно какво е покривно озеленяване, нека уточним и кое не би трябвало да се приема за такова, съгласно определенията. Според международните стандарти покривно озеленяване е неподвижно и трайно насаждение, което означава, че декорациите с кашпи по балконите, колкото и големи да са те, не са форма на покривно озеленяване. То трябва да се изпълнява в неподвижни съдове, т.нар. клоцове, проектирани именно за тези цели. Откъде произтича масовостта на кашпите с туи по нашите тераси. Мисля не защото са толкова декоративни, а по-скоро от една недомислица, обаче част от действаща наредба... 


Защо у нас няма екстензивно озеленяване?
Това (споменатата наредба) е отговорът и на въпроса защо у нас няма екстензивно озеленяване. Не само защото у нас няма кой да го подпомага, както правят общините в Германия, Швейцария, Австрия, а и защото за съжаление то не е регламентирано никъде. В крайна сметка остава въпрос на екологичен избор или други съображения – например допада ви идеята за него по някаква случайност или сте убеден, че ще ви топли в повече растителният килим на покрива. За съжаление изграждането на екологична култура и нова урбанистична естетика се постига с масовост, кампании и стимули, които все още са чужди на нашето общество. 


Цената на покривното озеленяване
На въпроса колко струва покривното озеленяване, е трудно да се отговори еднозначно. На първо място може да се направи следното обобщение: най-скъпо е интензивното, а най-евтино – екстензивното и полукстензивното, тъй като най-общо изискват по-тънък слой субстрат и по-евтини растения. 


Трябва да се има предвид следното, което довежда и до конкретни калкулации на разходите по пера:


  • Да се предвиди според товароносимоспособността на плочата в директна връзка с това какъв субстрат и какви растения ще се използват, т.е. какъв тип озеленяване е възможен.
  • Конструкцията на покрива трябва да е пригодена за извършване на озеленяване – да има бордове или да наподобява клоц, като параметрите зависят от конкретната ситуация и типа на желаното озеленяване (оттам - броят и дебелините на пластовете: дренажен, филтър, почва, плюс други допълнителни в някои случаи).
  • Да е разрешено водооттичането.
  • Какви грижи ще се полагат за растенията и може ли да се осигури водоизточник и поливна система.
  • Какви архитектурни елементи ще се включат и от какви материали, което тангира с начина на ползване на зеленото покривно пространство.


Защо трябва да се ползват специализирани продукти?
На нашия пазар има от поне 5 години няколко фирми, които внасят специализирани продукти за покривно озеленяване, макар и не в пълен набор, тъй като пазарът у нас в момента е слабо развит. Специализираните продукти включват пластовете под субстрата – хидроизолации, топлоизолации, дренажни пана, разделителни и други слоеве, водозадържащи панели от вата и др. В момента се прадлагат вече и субтрати, а изборът от растения по принцип се увеличава като тенденция. Специализираните продукти, въпреки че са по-скъпи, не са само препоръчителни, а по-скоро задължителни, защото покривното озеленяване е и строително-благоустройствена дейност, която трябва да е дълговечна. Един ремонт на покрив е неприятна процедура – не само защото излиза солен като средства, но и защото е труден като начин на изпълнение, особено когато покривът е във височина.
В рамките на специализираните фирми има различни ценови нива, така че има възможност за избор според бюджета на конкретната ситуация


 


 

Автор: Флоримекс
Закони Нормативна база Коментари