Покривите на ВИЕНА

Благодарение на талатливите хрумвания на виенските архитекти и в този случай е приложена основната максима на градоустройствените директиви на Виенската община, да се използва наличния фонд от исторически ценни архитектурни паметници за нови практически нужди.
26.09.2007
Още за къщата
247
покрив, Виена, Лофтът, сецесион

Да живееш в центъра на Виена, световен град, център на музикалния живот в Европа, и същевременно да се отдалечиш от шума на ежедневието в големия град е желание, примери за чиято реализация ви показваме тук. Вграждането на жилища, отговарящи на съвременните стандарти на живот в подпокривното пространство на класически сгради от 19-и и началото на 20 век е нелека задача за архитектите.

Благодарение на талатливите хрумвания на виенските архитекти и в този случай е приложена основната максима на градоустройствените директиви на Виенската община, да се използва наличния фонд от исторически ценни архитектурни паметници за нови практически нужди.

 

 

Комбинациите от нови материали и строителни технологии, стъклопакетни конструкции и алуминий, следващи релефа на съществуващата покривна конструкция, позволяват естетическото включване на модерни пространства в подпокривния обем. Показаните примери доказват нагледно, че модерните инкрустации могат да се впишат успешно, независимо от това дали сградата е в стиловете класически и хисторизъм от средата и края на19 век, или в характерния за Виена разкошен сецесион. Запазването на външния архитектурен облик на градската среда е важно условие за получаване на разрешение за реконструкция на сградите във Виена.

 

  

 

Резултатът си заслужава усилията и вложените средства. По този начин се запазва и високата стойност на конкретния имот. Същевременно тези нововъведения не намаляват потока от туристи, основно перо в икономиката на града, които идват заради спокойната градска атмосфера на града-музей на епохата на сецесиона в центъра на Европа.

 

 

За разлика от тендецията в нашата страна подпокривните пространства да се преустрояват предимно от вече живеещите на това място не особено състоятелни граждани, които се захващат с ремонтна и рeконструкторска работа с цел разширяване на необходимата им жилищна площ, във Виена цената на подобно преустройство е достатъчно голяма, за да привлече само големи инвеститори.

Това естествено облекчава задачата на архитекта, който може да използва не най-евтините, а най-подходящите за целта технологии и материали. Много е трудно с ограничени средства да се постигне задоволителен външен вид на надстройките или преобразованията на подпокривното пространство, но това не означава, че трябва да забравим за трайната стойност на архитектурната поправка. Интериорът на подпокривното пространство има сравнително по-преходен характер. Той се задържа само в рамките на няколко години или едно поколение, докато външната архитектура при добро стечение на обстоятелствата може да се запази през вековете, говорейки за нашия вкус и старание към постигане на качествено изпълнение и красота. 

Вече все повече инвеститори ценят квалификацията на специалиста и се консултират с архитект, който е гаранция за качествено преустройство без загрозяване на фасадата на сградата.

 

 

Надяваме се с този материал да повлияем в положителна посока намеренията за бъдещи ремонти и включвания в подпокривните обеми у нас.
 

Закони Нормативна база Коментари