Пожарогасителни инсталации с пяна

Пожарогасителните инсталации с пяна са подходящи за зони с висок риск от възникване на пожар.
31.01.2016
Синхрон-С ООД
290
инсталации, пожарогасене с пяна, Синхрон-С, гасителни инсталации, пожарни опасности
Синхрон-С предлага ефективни инсталации за пожарогасене с пяна
Източник: www.synchron-s.com

Синхрон-С, специализирана в проектирането и изграждането на системи за защита от пожар, предлага за своите клиенти изключително ефективните инсталации за пожарогасене с пяна.
Пожарогасителните инсталации с пяна са подходящи за зони с висок риск от възникване на пожар. Често те са единственото решение за защита от специфични пожарни опасности, които могат да възникнат при различни работни условия.
Технологията, използвана в системите за пожарогасене с пяна, за разлика от останалите гасителни агенти като вода, прах, синтетичен или инертен газ, използва комбиниран механизъм на гасене. Резултатът от този неколкократен гасителен ефект е напълно погасяване на огъня без риск от повторно запалване. Заради този факт пяната е основен гасителен агент за всички пожарни опасности и области, свързани с транспортиране, преработка, съхранение и използване на запалими течности или твърди вещества с високо горимо натоварване. Типичните приложения са логистични складове с хартия, пластмасови материали или леснозапалими течности, предприятия от химическата и нефтохимическата промишленост, самолетни хангари, зърнени и въглищни силози, резерзоари за горива, складове за гуми и други области за защита от пожари клас A и B. 

Съгласно най-новите тенденции в областта, гасителните инсталации използват три вида пяна - с ниска, средна или висока кратност на разширение, като изборът на инсталация зависи от конкретния обект и приложение. Благодарение на дългогодишния си опит в защитата на различни по предназначение обекти - от складови площи до големи промишлени предприятия, Синхрон-С проектира и изгражда системи с различни видове пяна, съответстващи на изискванията на стандарта БДС EN 13565.
Използваното оборудване е от водещи световни производители и притежава необходимите сертификати.

 

Автор: Синхрон-С ООД
Закони Нормативна база Коментари