пожарна защита

Възникването на пожар в центровете за данни може да доведе до катастрофални загуби вследствие прекъсване на работния процес или повреда в оборудването.

СИНХРОН-С представи решения за противопожарна безопасност пред сдружение „Клуб отбранителна индустрия“.

СИНХРОН-С осигурява ефективна противопожарна защита на подземни паркинги и гаражи.

Представени бяха специализирани решения, продуктови и технологични новости, нормативни изисквания и актуални стандарти.

Закони Нормативна база Коментари