пожарна безопасност

Прилагането на адекватни и надеждни противопожарни мерки могат значително да намалят застрахователната премия.

Синхрон-С взе участие в специализирана изложба „Средства за борба с пожарите, авариите, катастрофите и природните бедствия“.

Синхрон-С предлага ново решение за пожарогасене на високи сгради.

В края на месец април Синхрон-С завърши проект за пожарна безопасност в обновената сграда на Централна жп гара София.

СИНХРОН-С и направление Сградни технологии на Siemens България представиха последните новости в системите за пожарна безопасност.

В началото на месец декември 2015 г. Синхрон-С получи сертификат за партньорство в програмата „Solution Partner"

СИНХРОН-С проектира, инсталира и пусна в експлоатация система за пожарогасене в логистичен център на Гебрюдер Вайс, София

Закони Нормативна база Коментари