подпокривно простран

Около 25% от топлинните загуби в един дом се дължат на неизолирана покривна конструкция.

Закони Нормативна база Коментари