Планът за възстановяване и устойчивост и Стратегията за обновяване на сградите ще са във фокуса на Дните на климата и енергията в Габрово

На 24 и 25 май 2021 г. от 10:30 ч. в зала „Възраждане“ в Габрово и онлайн ще се проведат Дни на климата и енергията, с фокус върху националните и местни политики за енергийна ефективност и очакванията към следващата версия на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.
23.06.2021
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
136
конференция, ЕнЕфект, енергийна ефективност

На 24 и 25 юни 2021 г. от 10:30 ч. в зала „Възраждане“ в Габрово и онлайн ще се проведат Дни на климата и енергията, с фокус върху националните и местни политики за енергийна ефективност и очакванията към следващата версия на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. 


В конференцията ще вземат участие представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Комитетa на регионите, Министерски съвет, МРРБ, АУЕР, НСОРБ, както и редица международни лектори – представители на Споразумението на кметовете, Европейската енергийна награда, Европейския институт за сградните характеристики и др. Очаква се по време на събитието официално да бъде оповестено присъединяването на Габрово към Глобалното споразумение на кметовете за климата и енергията до 2030 г.


Основни акценти в конференцията са: 

 • Енергийната ефективност в Плана за възстановяване и устойчивост
 • Национална дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд
 • Споразумение на кметовете и Европейска енергийна награда
 • Устойчиво управление на енергията в общините
 • Енергийно неутрални градски райони и индустриални паркове 


Тук можете да се запознаете с лекторите, сред които са: 

 • Марку Маркуула, заместник-председател на Комитета на регионите
 • Оливър Рапф, изпълнителен директор на Европейския институт за сградните характеристики (BPIE)
 • Фредерик Бойе, ръководител на секретариата на Споразумението на кметовете
 • Искра Михайлова, депутат в Европейския парламент
 • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Юлиан Попов, старши политически съветник на Европейската климатична фондация

 

Събитието ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат. Пълна информация можете да намерите на нашите страници във Фейсбук и в сайтовете на Община Габрово, ЕнЕфект и ЕкоЕнергия. 


За допълнителна информация: 
Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект | 02 963 17 14 | 0882 493 110 | dtzanev@eneffect.bg 
Теодора Станишева, експерт „Връзки с обществеността“ | 02 963 17 14 | 0884 211 434 | tstanisheva@eneffect.bg 
 

Закони Нормативна база Коментари