питейна вода

Новото име ще бъде видимо за потребителите в Европа от юни.

Фондация We Are Water, координирано с ООН, води кампанията #TheHiddenLifeOfWater и показва колко е важно да постигнем Целите за устойчиво развитие (SDGs) за насърчаване на всеобщ и справедлив достъп до вода.

Победителите в конкурса ще пътуват до различни краища на света, за да отразят с документален филм проектите на фондация We Are Water.

Множество проучвания са направени, за да се изчисли средно дневното потребление на питейна вода в домакинството.

Закони Нормативна база Коментари