печка за отопление н

Отопление на еко-дом

16.02.2014
арх. Мартин Микуш
48

Самостойният екологичен дом се вписва в средата, като устойчив и щадящ природата баланс с естествените енергии и ресурси . Подобна къща,не само че не вреди, но и обогатява средата.

Закони Нормативна база Коментари