Пет дни до Българска Строителна Седмица 2014

Фирми от България, Австрия, Белгия, Румъния, Германия, Гърция, Полша, Сърбия, Турция и Украйна са сред изложителите
13.03.2014
Aгенция Булгарреклама
232
bbw, изложение, Строителна седмица, строителство, технологии
Международна специализирана изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство
Източник: Aгенция Булгарреклама

Международната специализирана изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство е  възможност  за осъществяване на b2b срещи с професионалисти в строителната индустрия от България и страни от Югоизточна Европа.  
Тя започва на 19 март  - сряда и среща известни и нови фирми от над 30 сектора в строителния бранш. Сред иновациите, демонстрирани на изложението, са и уникалните за българския пазар автоматични защитни решетки. Основните предимства са елегантният дизайн, малкото пространство, което заемат при монтаж, както и това, че са изработени от по-леки материали, което води до близо 30-40% по-ниска цена в сравнение с конкурентните продукти на пазара. 

Двустранната търговска камара България - Румъния (BCCBR), която подкрепя и насърчава търговията и бизнеса между фирми в Румъния и България, ще представи на своя щанд по време на Българска Строителна Седмица в Интер Експо Център - София, румънските компании Elpreco SA и Celco. Основните продукти, които предлага Elpreco SA, са бетонови керемиди, които се обработват в автоклав, проветряван бетон,  бетонни системи, които включват павета, знамена, бордюри, улуци и саксии за цветя. Продуктите Celco отговарят на европейските стандарти за производство и постоянно се оптимизират с крайна цел постигане на по-голяма енергийна ефективност на сгради. Celco AAC ще представи STANDARD за рамкови конструкции, STRUCTOTERM за носещи конструкции, SuperBlock за интериорни и екстериорни стени с висока устойчивост, MEGATERM за топлоизолационни и AAC трегери.

В първия ден на Българска Строителна Седмица от 13.00 до 17.30 ч. ще се проведе Национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство Buildingreen 2014. Ще бъдат представени новите хоризонти и предизвикателства при проектиране, 

изграждане и обновяване на сгради в съответствие с директива 2010/31/ЕС. Водещи проектанти и представители на бизнеса ще представят актуални проекти и технологични решения за изграждане на енергийноефективни и „почти нулевоенергийни” сгради. Организатор на Buildingreen 2014 e ГРАДЪТ  Медиа Груп, в партньорство с  Интер Експо Център,  ОПРР; НСОРБ; БАИС, КИИП, КАБ, BGBC,  ЕнЕфект.

Стратегическите приоритети и цели за устойчиво развитие на София ще представи главният архитект на София - Петър Диков в дискусионния форум „Да събудим строителството“  по време на втория ден на специализираното изложение.  Столична община ще представи част от проекти, по които е възложител. Те ще са с акцент върху енергоефективното, функционалното и екологично строителство. Ще бъде представен и основният документ – ИПГВР (Интегриран план за градско възстановяване и развитие), който очертава стратегическите приоритети и цели за устойчиво развитие на София, чрез принципите на интегрирано планиране. Посетителите и участниците във форума ще могат да видят проекти по общинска програма за саниране и енергийно обновяване на сградния фонд в град София, проекти за разширение и изграждане на нови детски заведения на територията на СО,  проект за многофункционална спортна зала; проекти за реконструкция на пазарни комплекси, както и проекти, касаещи за иновативни технологии – Геотермална централа, Минивецове и Технологичен парк – София.

Форумът ще се проведе паралелно с изложенията Sofia Logеxpo и Security Expo, като по този начин привлича по-голям посетителски интерес и увеличава ефекта за деловите участници и изложителите.

Присъединете се към Българска Строителна Седмица във Facebook

Вижте видеото : http://www.youtube.com/watch?v=tBAUx4EEack&feature=youtu.be

Автор: Aгенция Булгарреклама
Закони Нормативна база Коментари