пелети

Пелетите са възобновяем енергоизточник и основното им предимство е високото КПД при изгаряне и ниски нива на отделян въглероден двуокис.

Пелетите са екологичен вид гориво с високa калорична стойност.

Защо да отопляваме с дървени пелети?

14.12.2015
Светлана ЖЕЛЕВА
587

Те могат да бъдат произведени като странични продукти на обработката на дърво за други цели.

Закони Нормативна база Коментари