пасивните сгради

Водещи специалисти ще споделят опит за предимствата и развитието на Пасивните сгради - теоретически и практически доказан еталон за качествено, енерго-ефективно строителство.

Закони Нормативна база Коментари