пасивна сграда

Проектът на инж. Орлин Илиев за жилищна сграда взе наградата в раздел "Най-ефективна практика за спестяване на енергия" във второто издание на наградите за устойчиво развитие на Европейската комисия.

Тя вече е факт! Първата по рода си енергийно независима многофамилна къща, която е в състояние да работи целогодишно без намесата на външни източници на енергия се намира в община Брютен, Швейцария.

Вентилационната система – белият дроб на пасивната къща.

14.04.2013
Светлин Добревски, Пасивна Къща ...
791

Много често, когато се говори за пасивни сгради, не се обръща внимание на вентилационната система, без която всъщност една пасивна сграда не може да съществува. Ще питате защо?

Вентилация на пасивна сграда.

14.04.2013
инж. Веселин Кленски, 0897 971 148
612

Принципът за пасивните къщи се основава на концепцията за намаляване на инвестициите чрез енергийно ефективен дизайн на сградата.

Проектът за първата пасивна сграда у нас, която ще бъде сертифицирана по стандарта на Института за Пасивни Къщи в Дармщат Германия е съвместна разработка на екип от специалисти.

Анализът на термомостовете още в етап проектиране води до перфектна енергийно-ефективна сграда

Антимикробна система за контролирана вентилация в пасивната сграда.

Eнергийно- ефективното строителство и обновяване e темата. която в момента интригува в най-висока степен строителните предприемачи и собственици на сгради.

Закони Нормативна база Коментари