пасивна къща

Проектирането на пасивната къща, която ви представяме, е съвместен немско-български проект.

Energyplus Villa Schmidt©

08.07.2010
„Студио АРХЕ” ЕООД
255

Устойчива съвременна архитектура в България

Въпреки любителските снимки в материала става ясно колко красив е новопостроеният дом – той може да стане първият проект със сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) в САЩ

Характерната функционална обвързаност на архитектурно-планировъчното  решение на сградата с двора, улицата и с цялостната градоустройствена структура на селището, говори за поредица от строителни методи и  правила, които местният майстор е познавал и творчески прилагал.

Пасивните къщи

15.03.2006
арх. Явор Андреев
294

Разбира се, за хората, които никога не са се сблъсквали с този „строителен феномен”, няма да се разминем без малко суха техническа информация.

Закони Нормативна база Коментари