пасивна къща

Пасивна къща – що е то?

08.07.2010
www.pasivni.kashti.com
203

В цяла Европа климатът е подходящ за строителство на нискоенергийни къщи.

Проектирането на пасивната къща, която ви представяме, е съвместен немско-български проект.

Energyplus Villa Schmidt©

08.07.2010
„Студио АРХЕ” ЕООД
208

Устойчива съвременна архитектура в България

Въпреки любителските снимки в материала става ясно колко красив е новопостроеният дом – той може да стане първият проект със сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) в САЩ

Характерната функционална обвързаност на архитектурно-планировъчното  решение на сградата с двора, улицата и с цялостната градоустройствена структура на селището, говори за поредица от строителни методи и  правила, които местният майстор е познавал и творчески прилагал.

Закони Нормативна база Коментари