Пасивна къща – комфорт на обитаване и екологичност.

Избирайки пасивното строителство можем да спечелим две неща : несравним комфорт и здравословна среда на обитаване, както и удовлетворение от нашия личен принос за спасяване околната среда и климата.
19.03.2012
арх. Златка Христова
316
пасивна къща, проект, пасивно строителство
Пасивна къща – комфорт на обитаване и екологичност.
Източник: арх. Златка Христова

Важен фактор за този избор е и сравнително бързата възвращаемост на първоначално по-високата инвестиция / в сравнение с традиционното строителство /, тъй като пасивната къща е с почти нулево потребление на енергия. Освен това стандартът за пасивна къща отговаря на бъдещите изисквания за енергийна ефективност.
Всички участници в етапите на проектиране и реализиране на такъв обект несъмнено имат по-сложна и отговорна задача, свързана не само с конкретните им професионални умения, но и с проучване на пазара, избор и прилагане на сертифицирани материали подходящи за целта , като се цели и максимална икономичност на капиталовложенията. Архитектът има значителен дял и отговорност в този процес. Той трябва да приложи всички пасивни архитектурни мерки още в идейните разработки . Основните са :
-    стремеж към компактна форма
-    южна ориентация
-    преобладаваща площ на прозорците на южната фасада
-    избягване на термомостове
-    външна слънцезащита на прозорци.
В представения проект има компромис с компактната форма на сградата поради избора на стил от Инвеститора и голямата денивелация на терена.  Една част от жилищните помещения не са с южно изложение, което е обусловено от формата на парцела и ориентацията им  към красиви гледки.
Като цялостен продукт обаче проектът трябва да отговаря на стандарта пасивни сгради. Чрез  специализираният софтуер PHPP  се изчислява цялостният енергиен модел на сградата. Този процес за конкретния обект не е приключил. Могат да се контролират и препроектират отделните сградни елементи и да се следи цялостното енергийно потребление до достигане на задължителните енергийни стойности.

Основните фактори за постигане на пасивност и как се решават в представения проект.
Строително – конструктивната система  е  монолитна, скелетна стоманобетонова конструкция.
Покривните скатове са смесена - частично скелетно стоманобетонова и дървена конструкция.
Фасадните стени са от 25 см тухлен зид. Това са дадености, които обуславят възможения избор на вида на топлоизолацията.
1.    Изолация на сградната обвивка / след определяне на топлия обем /
Топлоизолацията
Използвана е голяма част от продуктовата гама на ISOVER – плочи от каменна и стъклена минерална вата/ деб. 30 см/ за фасадите  в зависимост от финиша, рулонна стъклена минерална вата /деб.36 см /за дървената покривна конструкция, плочи от стъклена вата / деб.15 см / с  финишно покритие по тавани сутерен, шумоизолация 6 см по подове.

Фасадната дограма

PVC дограма на фирма REHAU  - шескамерен профил PASSIVHAUSSYSTEM GENEO
Троен стъклопакет 44 мм

Слънцезащитата

Външни ламелни хоризонтални щори от KAMAX.

2.    Контролирана вентилация. Проектирана е общообменна вентилация с високоефективен рекуператор Daikin с КПД над 75% с успоредно подаване на свеж въздух в жилищните помещения и изхвърляне на влажен и замърсен  въздух от кухня, бани и помощни помещения без температурна загуба.   Добавянето на канален ел.нагревател след рекуператора за затопляне на подавания въздух е достатъчно да покрие  топлинните загуби на сградата. През лятото подаваният въздух минава през отворен байпас /не през рекуператора / и служи за пасивно охлаждане на помещенията.

3.    Въздухонепроницаемост

Това е едно от най-важните условия, за да работи пасивната къща. Сградната обвивка трябва да е херметична, без фуги, без случайно преминаване на въздуха в двете посоки вън-вътре. Необходимо е високо качество на строителството, внимателно планиране и изпълнение на всички структурни възли и детайли. Още на проектно ниво трябва да се обмисли избягването и минимизирането на топлинните мостове.
За дървената покривна конструкция е използвана климатичната мембрана и ленти на ISOVЕR – Vario, а около рамките на прозорците – уплътнителни ленти на Henkel.
4.    Слънчева инсталация
За битова гореща вода се предвиждат четири броя селективни хоризонтални колектора на Sonnenkraft, Австрия , комбиниран бойлер 500 л с две серпентини и резервен ел.нагревател за бойлера.
 Прецизно трябва да се проектират и подберат всички ел. консуматори, включително домакинските уреди. Крушките на осветителните тела са енергоспестяващи и LED осветление.

5. Пречиствателна станция за отпадни води
 Проектът предвижда пречистване на отпадните битови води с възможност за  повторната им употреба за поливане на тревни площи.
Обмисля се реализирането на резервоар за дъждовните води с такава цел.
 

+4
Автор: арх. Златка Христова
Закони Нормативна база Коментари