Пасивна Къща Българи

Вентилационната система – белият дроб на пасивната къща.

14.04.2013
Светлин Добревски, Пасивна Къща ...
791

Много често, когато се говори за пасивни сгради, не се обръща внимание на вентилационната система, без която всъщност една пасивна сграда не може да съществува. Ще питате защо?

Закони Нормативна база Коментари