Пасивната Къща – правилната инвестиция за нашия дом.

Стандартът за „Пасивната Къща” се заражда преди повече от 20 години, като в последните години сме свидетели на бурното и развитие в страни като Германия, Австрия и редица други.
14.02.2013
Светлин Добревски, Пасивна Къща България
985
пасивна къща, рентабилност, проектиране, енергоспестяване, Комфорт и качество
Реновирана сграда по критериите на стандарта Пасивна къща в Дъблин, Ирландия (поглед отвътре)
Източник: PHI

Стандартът за „Пасивната Къща” се заражда преди повече от 20 години, като в последните години сме свидетели на бурното и развитие в страни като Германия, Австрия и редица други. В Европа има вече изпълнени над 40 000 сгради, отговарящи на този стандарт. В България идеята за „Пасивната Къща” се опитва да си пробие път, но все още прави първите си стъпки. За нея можем да чуем по телевизията, да прочетем в редица електронни издания, да чуем от колеги или да намериме коментари по форуми и сайтове. 

Стандартът за „Пасивната Къща” е стъпил на две много важни основи, обхващайки личните и обществените интереси, а именно - икономическа рентабилност и екологична целесъобразност, и именно в това се крие неговата уникалност. Именно тези основи правят устоите на концепцията непоклатими. Не бива да бъдат подминавани и положителните екологични и социални аспекти, които също носят и икономическа изгода. Комфортът и качеството на въздуха в Пасивната Къща, които намаляват риска от респираторни заболявания и умора и ни осигуряват отлични условия за живот, също са от важните фактори, които не трябва да бъдат пренебрегвани.
Много от нас възприемат идеята първично и в момента, в който разберат, че става въпрос за допълнителни инвестиции, веднага я игнорират и обявяват за нерентабилна, неприложима и непривлекателна. Икономическата рентабилност на една „Пасивна Къща”, както и на всяка друга сграда не трябва да бъде разглеждана само като инвестиция, която обхваща фазата на проектиране и строителство, но трябва да обхване фазата на експлоатация и поддръжка, където всъщност са концентрирани основната част от разходите по една сграда.
Направихме калкулация на един и същи проект в два варианта – стандартно строителство и строителство по стандарта на Пасивната Къща, като единствената разлика между тях бяха допълнителните инвестиции, които са необходими за постигане на стандарта на Пасивната Къща. При нашият анализ бяха използвани динамични икономически методи, прилагани при оценката на инвестиции в строителството.

Проектът е на еднофамилна къща със следните параметри:
•    Двуетажна еднофамилна къща с плосък покрив
•    Правоъгълна форма с външни размери 9.80/8.40м и обща височина 7м.
•    Отопляема площ по PHPP—127.80 кв.м.
•    Остъкляване 32.96 кв.м.
•    Реална Застроена Площ—164.64 кв.м.
•    Масивно строителство
•    Рекуперация на въздуха, система за подгряване на топлата вода.
•    Процент на годишна инфлация — 3%
•    Годишна лихва по кредит — 9.5%
•    Период на кредита – 10 години
•    Годишно увеличение на цените на енергоносителите — 7%.

Анализирайки нашия проект в рамките на десетгодишния кредит, анюитетната годишна вноска, необходима да покрие допълнителната инвестиция в необходимите за пасивното строитлество компоненти, с отчетена остатъчна стойност на компонентите е 2931 лв, докато цената на спестената енергия, резултат от прилагането на стандарта за Пасивната Къща, с отчитане на оскъпяването на енергоносителите за същия период е 3440лв., т.е. имаме едно спестяване от 509 лв. годишно. Преизчислявайки периода на тегления кредит от 10 на 7 години и използвайки същата методология установяваме, че всъщност ние имаме пълно припокриване на анюитета, т.е. нашата допълнителна инвестиция за пасивното строителство се изплаща само за 7 години.

Някои ще кажат, че не е коректно да се отчита остатъчната стойност на компонентите при тези изчисления, но дори и в този случай  -  без отчитане на остатъчната стойност на компонентите, нашата допълнителна инвестиция се възстановява напълно при кредит, който е изтеглен за период от 14 години.

А ето и още един интересен резултат, получен при по-задълбочено изследване:
Ако приемем, че цената на цялото строителство е 1500 лв/кв.м и изтеглим кредит при същата лихва за 50 години, след 50-тата година цялото строителство се е изплатило напълно само от цената на спестената енергия!!!
На Вас оставам въпросите, защо още не сме почнали да строим по този начин, дали сме толкова богати, че да плащаме за лукса да се отопляваме и дали нашите деца биха ни простили, че разхищаваме ценни природни ресурси и съсипваме планетата, която ни е приютила...
E- mail: office@passivehousebg.com

+1
Автор: Светлин Добревски, Пасивна Къща България
Закони Нормативна база Коментари