Още месец остава до крайния срок за регистрация на кладенци, сондажи и други водовземни съоръжения

Крайният срок е 27 ноември 2020 г., регистрацията е задължителна.
14.10.2020
Още за къщата
41282
узаконяване на кладенци, узаконяване на водоизточници, узаконяване на вододайни съоръжения
Източник: сп. “Още за къщата”

Крайният срок е 27 ноември 2020 г., регистрацията е задължителна.

Собственици на имоти, които имат кладенци, герани, сондажи, каптирани извори, дренажи и други водовземни съоражения за подземни води в имотите си да ги регистрират в съответната басейнова дирекция. Самата регистрация е лесна.

Всеки стопанин на имот трябва да изпрати до съответната дирекция попълнена и подписана бланка образец с номер РГ-2, заедно с копие от нотариалния акт на имота и скица на имота, но само, ако има валидна такава. Документите се изпращат по куриер или пощата до съотвената дирекция, или се подават на място. Има вариант  да се изпратят и онлайн, но само, ако са подписани с валиден електронен подпис.

Документите трябва да се подадат в съответната на имота басейнова дирекция. Например живеещите в района на София-област трябва да се регистрират в Басейнова дирекция "Дунавски район" в град Плевен.

След като изпратите всички нужни документи, от дирекцията ще издадат на всеки удостоверение за регистрация на съответното вододайно съоражение.

От Басейнова дирекция напомнят, че при установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.
Заповедта е от преди 2 години, но хората разбират за нея, както винаги в последния момент.

Полезна информация:
БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ


Образци и документи

Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари