От регионално занаятчийско предприятие до световния връх

50 години VEKА. Иновативен ден и гала вечер
04.06.2019
Века България
699
VEKА, PVC дограма, Века България

Началото беше поставено преди 50 години от един човек с ясна визионерска  мисъл и осем служители. 50 години предприемаческият дух и пазарен нюх са водещи при вземането на стратегически решения за успешно развитие – днес на 4 континента.
Но  устойчивото развитие се основава не само на  това, а се постига и с компетентен и мотивиран персонал – днес в предприятия на VЕКА работят над 6000 души по света. 
Постиженията на VЕКА се проявяват в повече комфорт, енергийна ефективност и устойчиво използване на суравините. Вече  50 години иновациите от VЕКА  полагат мащаби за здравина и стабилност, топлоизолация, но също и за дизайн и отговорност по отношение околната среда и ресурсите. 
И след 50 години VЕКА не се задоволява с постигнатото и продължава да предлага не само нови продукти,  но и  перспективни иновации – дигитален сервиз за клиентите, образование и повишаване на квалификацията на служителите си.
Преди гала вечерта за  клиенти VЕКА организира ден на иновациите, представяйки  мтогобройни идеи за развитие на бранша, а на заинтересовани гости и целия производствен процес.  На вечерта за служители 1800 души празнуваха заедно юбилея до късно през нощта. 

Закони Нормативна база Коментари