От битовия соцреализъм до постмодерна

Всичко започнало с една приятелска среща и разговор за възможните аспекти на развитие на къщата.
15.02.2010
Даниела Арнаудова
711
къща, камина, преградни стени, детайл
От битовия соцреализъм до постмодерна
Източник: Фотограф: Соня Станкова

„Тази къща е четвъртият член на нашето семейство. Всички сме работили, заедно с майсторите в далечните 1986-88 г. - майка ми, баща ми, аз, като дете. Така, че мястото е много специално за нас, все пак ние не сме пришълци в това село. Тук поколения наред са живели нашите предшественици от рода на майка ми. Днес къщата ни приютява през уикендите. Колкото и да обикаляме България и Европа, обичаме да отсядаме тук”, така Стефан Цанков, най-младият член на фамилията, представя семейната къща в с. Калековец.
За арх. Николай Стоянов обаче нещата по-скоро опрели до един своеобразен преход и трансформация

ОТ БИТОВ СОЦРЕАЛИЗЬМ КЪМ ПОСТМОДЕРНА
Всичко започнало с една приятелска среща и разговор за възможните аспекти на развитие на къщата. „И моята почти кощунствена идея за драстична интервенция над „сакралната обител”, каквато беше къщата в Калековец в представите на семейството”, разказва арх. Стоянов.
„За две години тази ”кощунственост” и тоталната намеса бяха възприети, противно на очакванията ми. И този случай доказа, че всяка интервенция е една априорна постановка за вмешателство над символа-дом, но резултатът може да се окаже... изненадващ.

ОСНОВНИТЕ „ЯДРА” НА РАБОТА
се свеждаха до премахване на всичко излишно - от конструктивните „атавизми” до декоративните „паразити”. „Заложих на концепцията за свобода на възприятията, за осъществяване на взаимовръзката между съществуващите елементи и взаимоотношенията в крайна сметка.” Така арх. Стоянов постепенно започва едно дефиниране на зоните, за влизане и преход чрез обособяване на символичен портал - конструктивен елемент от бетон, който се образувал почти естествено след отпадане на излишното. „Този портал всъщност е квинтесенцията на визуалното изграждане на една ос на движение, която преди беше “замазана”от излишната маса на преградните стени”. Цялото преходно трасе като буфер на активното движение вътре в къщата е обработен едновременно минималистично, функционално и обобщено. То разделя вляво - на кухня и трапезария, и вдясно - зона за релакс. Целта е пространството да се подчини на

ОБЩАТА КАУЗА ЗА ИСКРЕНОСТ
и откритост на модерна. Известна сянка на портала са паралелните фланкиращи оста конструктивни отвори. Те са видими, съответно към трапезарията (кухнята) и към релакс зоната. Конструктивната напречна шайба е „облечена” от високите, функциониращи шкафове за уреди, фурна, хладилник, гардероб, но същевременно служи за параван на сервизните помещения отзад.

КАМИНАТА Е АРХЕТИПНОТО НОВО ЯДРО
на дома. Тя се появява като обработка на най-активния външен ъгъл в помещението и следва концепцията за живо присъствие на едно ново „футуристично животно” от топлина и светлина. В същото време е контрапункт, но и баланс на съвременното ядро - телевизорът. Неслучайно огнището е на нивото на хоризонта на обитателя. Това се наложило дори чисто функционално. Минималният коминен отвор не позволил изграждане на по-голямо огнище.
Колкото до връзките...

НИСКИТЕ КАТО ДАДЕНОСТ ТАВАНИ
оформят светлинни ниши и конфигурират пространството в контекста на случващото се под тях. Всеки елемент в пространството е свързан по вертикала със съответния детайл на тавана. Особеното е, че те са поставени твърде близо един до друг, за да реагират „синхронично”. Обработката на тавана е с най-финия латекс - ултрасатен „сатинато” в тонове, които са възможно най-близки до небето отвън. Търсен е бледосин нюанс с отразителен мек ефект, който по своеобразен начин вкарва екстериорна среда вътре - в интериора. Акцентът е в обработката на камината - с полирани повърхности и пълно отражение, които създават двойна вертикала, „намекваща” за посоката на въздуха.

Осветлението, макар и напълно дифузно, е огранизирано така, че да осветява не само зоните на престой - във функционален план, но и да акцентира повърхностите, „покривайки” физическия  дефицит от светла височина.

+4
Автор: Даниела Арнаудова
Закони Нормативна база Коментари