Отопляване на басейн със соларна система BOSCH

Соларната система за подгряване на басейни е не само най-екологичното, но и най-икономично решение, което стои пред много инвеститори и собственици.
08.07.2010
„Бош-Термотехника”
7
соларна система, подгряване, отопляване, басейн
Отопляване на басейн със соларна система BOSCH
Източник: „Бош-Термотехника”

Соларната система за подгряване на басейни е не само най-екологичното, но и най-икономично решение, което стои пред много инвеститори и собственици. Инвестицията за изграждане на такава инсталация за открит басейн с площ 1000 m² е по-ниска от тази за оборудване с отоплителен котел и необходимите компоненти на системата, а текущи разходи (освен електрическа енергия за циркулационната помпа) няма. Реализацията й с колектори и системни компоненти Bosch гарантира надеждността и дълготрайността на вложената инвестиция във времето. При вече изградени отоплителни системи за подгряване на водата рентабилността е гарантирана дори само от икономията на енергия от досегашния топлоизточник.
Отопляването на басейн е особено подходящо приложение за соларната инсталация, тъй като водата в басейна трябва да бъде подгрята до относително ниски температури. Обичайната температура за открити басейни е 22°С до 25°С и 26°С до 30°С за закрити басейни. Откритите басейни имат допълнителното предимство, че се нуждаят от подгряване само през лятото, когато соларният добив е максимален.
Чрез допълнителен топлообменник може да бъде свързан и конвенционален котел за доподгряване (съществуващ или нов). По този начин става възможно подгряване на водата и при лошо време.
Към соларното подгряване може да се интегрира соларно подгряване на битовата вода, което не оскъпява значително инсталацията, тъй като само колекторното поле трябва да се оразмери малко по-голямо. Чрез трипътен вентил в соларния контур може да следва с приоритет подгряване на басейна или на битова вода, което се настройва в соларния регулатор.
Соларните системи Bosch предлагат и решение, при което допълнително към отоплението на басейна се предвижда соларно подпомагане на отоплителната инсталация, което намалява разходите за енергия през зимния сезон между 15 и 35% според използваното гориво и изолацията на сградата. При това не са необходими допълнителни колектори: през лятото колекторите подгряват басейна, а през зимата - отоплителната инсталация.
Отчитане на топлинните загуби на басейна
Басейнът губи голяма част от топлината си през водната повърхност. Това е зависимо на първо място от температурата на водата и на второ място от температурата на въздуха. Колкото по-висока е температурата на водата, толкова по-големи са загубите от изпаряване. Колкото по-голяма е амплитудата между температурите на въздуха и водата, толкова по-големи са загубите. Обикновено температурата на въздуха в закритите басейни е 1 до 3 градуса по-висока от водата. Други параметри, които следва да се съблюдават при оразмеряването на соларната инсталация за подгряване на басейни, са относителната влажност на въздуха и площта на басейна. Тъй като топлинните загуби през стените на басейна са относително малки, соларната система за отопляване на басейн се оразмерява спрямо повърхността му. При открити басейни оразмеряването не може да бъде направено на база необходимото увеличение на температурата, тъй като температурната разлика между вода и въздух, както и относителната влажност, са зависими от метеорологичните условия.Температурните загуби могат да бъдат намалени значително, като се покрива водната повърхност, когато басейнът не се използва. Bosch специалистите извършват индивидуални изчисления спрямо параметрите на дадения обект и предлагат обосновано от икономически и топлотехнически аспект решение.
Описание на функционалността
Освен подгряването на битовата вода чрез двусерпентинен бойлер соларната система подпомага подгряването на водата в басейна. Соларната система работи с приоритет за бойлера. При малко слънцегреене или при достигане на максималната температура на бойлера чрез трипътен вентил започва подгряването на водата в басейна. Топлопренасянето се осъществява през външен пластинчат топлообменник от благородна стомана или топлообменника за доподгряване.
Подгряването на водата в басейна става през регулиран байпас щранг в тръбния контур на басейна. Голямата колекторна площ обуславя дял на соларното подгряване на топла вода до 80%. За открити басейни принципно може да се постигне увеличаване на времето на ползване с общо един месец. Управлението на инсталацията става чрез Bosch Bsol 300. Ако е използван котел с управление Bosch Heatronic 3 и регулатор FW200, хидравликата може да се реализира със соларен модул ISM 2.
Поради високата мощност при прекъсването комутацията на циркулационната помпа на басейна се прави през отделно реле. При избора на пластинчат топлообменник трябва да се обърне внимание на съдържанието на хлор във водата на басейна. Връзките на топлообменникa в контура на басейна не бива да се изпълняват от пластмаса, тъй като те са подложени на високи термични натоварвания.
Като цяло колекторната площ се определя от наличната повърхност на басейна и желаното температурно увеличение. Във всеки случай се препоръчва използването на покритие за басейна, тъй като най-големите загуби на топлина стават именно при изпаряване от водната повърхност.

Автор: „Бош-Термотехника”
Закони Нормативна база Коментари