отопление

Външна камина

10.12.2008
Мая Янева
430

Ако построите външна камина, не само ще увеличите времето прекарвано на открито, но ще можете да стоите спокойно на топло до огнището.

Нуждите ни от електрическа енергия нарастват от ден на ден, а слънчевата енергия вече се превръща в подходящ заместник на енергията, получавана от земни горива.

Биомасата е четвъртият по големина ресурс на планетата след въглищата, петрола, и природният газ.

Модерните коминни системи

15.03.2008
Шийдел Коминни Системи ЕООД
551

Коминът е важна съставна част от всяка отоплителна инсталация.

Тръбни системи за ВиК, отопление и др.

15.04.2006
д-р инж. ИВАН ИВАНОВ
914

Основното при използване на медни тръби е тръбата да е от рафинирана мед с чистота повече от 99,9% и съдържание на фосфор под 0,04%.

Закони Нормативна база Коментари