Отопление с дървесни пелети - когато числата говорят

Заслужава ли си инвестицията в котел на пелети? Има си точно определени групи клиенти, които биха спечелили най-много от инвестиция в пелетна инсталация.
14.09.2014
ик.Петър Ем. Петров – „Грийн Сън Системс“ ООД – Енергийно ефективни и ВЕИ системи
4165
енергийна ефективнос, отопление, котли на пелети, отопление на пелети, Грийн Сън Системс
Пелетен котел
Източник: "Грийн Сън Системс"ООД www.greensunsystems.eu

За дървесните пелети - накратко
Дървесните пелети са малки цилиндрични гранули около 2 см и диаметрър 6-12 мм. Те се произвеждат чрез изсушаване и пресоване на дървесина в специални преси – под налягане и при висока температура, т.н.пелетитране. Естественото лепило в пелетите е лигнинът, който в природата задържа тъканите на дървото заедно. Той омеква при температури над 100°С и позволява на дървесния материал да придобие желаната форма. На практика, горещият лигнин държи пелетите във формата, в която са пресовани. 


За производството на пелети се използват основно отпадъци от иглололистни и широколистни дървесни видове, но има и т.н. агропелети, които се произвеждат от отпадъци от селското стопанство -  слама, царевичак, слънчогледови стъбла и пити и др. Агропелетите са с по-ниска калоричност, при изгарянето им се отделя повече прахови частици и изискват по-специални котли. Лидери в производството на пелети в Европа са Швеция, Дания, Австрия, Белгия, Франция, Холандия.


Машина за пресоване на пелети, Грийн Сън Системс" ООД - www.GreenSunSystems.eu

Калоричността на пелети Клас А1 по EN 14961-2:2010 е между 4,58-5,28 kWh/ кг.
Пелетите са биологично чисто гориво, което е подходящо за автоматизиран процес на горене - нещо което е много важно, когато говорим за ефективност. С приемането на новия стандарт на ЕС за дървесни пелети (EN 14961-2) през 2010 г. се въведе нов сертификат „ENplus“ за пелети, използвани в котли за битова употреба и EN-B за промишлени пелети, използвани в промишлени котли. „ENplus“ има два класа за качество: А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите до 0,7 %. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1.5 %. За промишлените пелети сертификатът EN-B е със значително намалени ограничения. 

Котли на пелети срещу котли на твърдо гориво 
Основната и много важна разлика между пелетния котел и котела на твърдо гориво се корени в начина, по който се извършва горивният процес. Електронният контрол при пелетните системи е ключов за ефикасното изгаряне на горивото, като софтуерният алгоритъм на електронния контролер има водеща роля.
При масовия котел на твърдо гориво в горивната камера има ниско съпротивление вътре и свободен достъп на кислород. Температура в горивната камера варира между 230-250⁰ C, а температура в комина 130-150⁰ C. Това означава, че отдадената на водната риза топлоенергия е средно 100⁰ C. Остатъкът отлита във въздуха. Това е причината този тип съоръжения да достигат, на практика, КПД  60-70%.

При котлите на пелети имаме автоматичен контрол върху процеса на подаване и отдаването на кислород към горивната камера и отдаването му към комина. По този начин съоръжението поддържа високо вътрешно съпротивление и минимална тяга в коминното тяло, което "пречи" на топлината да напусне горивната камера. Така температура в горивната камера достига до 350⁰ C, а температурата на изгорелите газове в комина е в диапазона 80-100⁰ C. Тоест над 250⁰ C топлоотдаване към водната риза и много по-висок КПД до 93%.
Описаната, по-горе, горивна технология има и още плюсове. Тъй като самият пелетен котел е „сърцето“ на отоплителната инсталация, той се адаптира автоматично, спрямо нуждите на консуматора. Какво означава това? Във всеки един момент, съоръжението генерира само толкова топлинна енергия, колкото е необходима. Желаната топлина се определя от потребителя чрез ръчен контрол върху термоглавите и стайните термостати или чрез избор на програми и настройки на електронния контрол панел на котела. Модерните решения включват и модули за дистанционен контрол с мобилен телефон и през Интернет.

Отопление с дървесни пелети - когато цифрите говорят...
Заслужава ли си инвестицията в котел на пелети? Най-лесно е, просто, да се каже „Да“ или „Не“, но, въпреки клишето, истината е по средата. Има си точно определени групи клиенти, които биха спечелили най-много от инвестиция в пелетна инсталацияСхема на система за пелетно отопление, "Грийн Сън Системс" ООД - www.GreenSunSystems.eu

Цифрите показват, че най-рентабилна е инвестицията в пелетна инсталация за отопление на средни и големи къщи и големи консуматори – хотели, къщи за гости, обществени сгради, предприятия, оранжерии
В тези случаи, инвеститорът ще се възползва в най-висока степен, от силните страни на технологията, а именно: оптимален баланс между експлоатационни разходи и комфорт. За да направим адекватен сравнителен анализ на инвестиционните алтернативи, ще изберем две горива. Отоплителните решения, базирани на пелети и природен газ, са директни конкуренти за парите на инвеститорите. 

За целите на сравнителния анализ приемаме няколко важни факти:


  • отоплението на природен газ осигурява по-висок комфорт от пелетно отопление, тъй като не изисква доставка, складиране, зареждане и почистване; 
  • имаме растящи цени и несигурност в доставките на природен газ, поради монополизирания газов пазар и силното влияние на икономико-политически интереси;
  • пелетите имат стабилни цени и сигурност на доставките, тъй като се предлагат в условията на свободен пазар и растяща пазарнаконкуренция;
  • купувайки пелети, ние подкрепяме местната икономика и парите ни остават в България;
  • пелетите са официално признати за възобновяем енергиен източник (ВЕИ) и са CO2 неутрални; 
  • пелетните инсталации се субсидират от различни програми за битови, обществени и бизнес консуматори;


Дотук с думите - време е за числата!

Вариант А: Инвестиция в пелетно отопление 
1. Пелетен котел “Arca” - модел «Granola Automatica»,
модификация GRA30AUT,                                       Цена с ДДС: 7 500.00 лв.
(диапазон на мощност 12-30 kW – пълен пакет: котелно тяло,горелка, електронен контролер, бункер за пелети и транспортиращ шнек)    
2. Тръбни трасета:                                                  Цена с ДДС: 1 800.00 лв.
(ППР тръби, помпи, неръждаем комин, клапани, кранове, фитинги, разширителен съд, др.)  
3. Отоплителни тела и елементи:                        Цена с ДДС: 3 600.00 лв.
(Алуминиеви радиатори и лири, термовентили, термоглави, ел.табло, др.)    
4. Доставка, изграждане и монтаж     Цена с ДДС:                      600.00 лв. 

Тотал  с ДДС:                                                                                 13 500.00 лв.
Субсидия по Програма REECL:                                                 - 1 173.00 лв.
Инвестиция + REECL:                                                               = 12 327.00 лв.Вариант Б: Инвестиция в отопление на природен газ
1. Конвенционален газов котел “Bosch” - модел „GAZ 3000“,
                                                                                        Цена с ДДС: 2 291.60* 
(модификация „ZS30-2 DH AE23 S6201“, мощност 10-29,5 kW) 
2. Тръбни трасета:                                                       Цена с ДДС: 1 500.00 лв.
(ППР тръбни трасета, неръждаем комин, клапани, кранове, фитинги, др.)
3. Отоплителни тела:                                                  Цена с ДДС: 3 600.00 лв.
Aлуминиеви радиатори и лири, термовентили, термоглави, ел.табло, др.)
4. Доставка, изграждане и монтаж                           Цена с ДДС:    600.00 лв.


Тотал с ДДС :                                                                                           7 991.60 лв.
* Цената на газовия котел вкл.: газов котел с помпа и разширителен съд, такса присъединяване, по цени на Овергаз и такса „Технически надзор“ - към 18.09.2014.

Възвръщаемост на инвестицията в пелетно отопление, спрямо отопление с природен газ
За да се направи сравнение на инвестиционните алтернативи, ще използване примерен обект, но с напълно реални характеристики:
Примерен обект: 
Къща с РЗП 250 м2, топлоизолирана в съответствие с НАРЕДБА № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Примерен топлинен разход (отопление + бойлер 300 л.) = 34 000 kWh (за отоплителен сезон). 

Изходни данни:
1) Пелети клас А1 (EN 14961-2) - Средна калоричност: 4,92 kWh/ кг, цена: 380 лв./ тон (средни цени от лято 2014);
2) Пелетен котел “Arca” – “Granola automatica” – КПД 91,7% (по данни на Arca Surl - Италия);
3) Природен газ – 0.1085 лв./ kWh (по цени на Овергаз – София към юли 2014);
4) Газов котел “Bosch” – “Gaz 3000” – КПД 92% (по данни на Bosch Thermotechnik).
5) Цена на топлинна енергия:
- от пелети = 0.084 лв./ kWhth = 380 лв.(тон) / 4920 kWh (тон) х КПД 91,7%;
- от природен газ = 0.118 лв./ kWhth = 0.1085 лв./ kWh x КПД 92%.

Примерен финансов разход за отоплителен сезон
- къща с  РЗП 250 кв.м. + 300 л.бойлер


А) Пелети - клас А1 -> 34000 kWhth х 0,084 лв/ kWhth                   = 2856.00 лв.;
Б) Природен газ -> 34000 kWhth х 0,118 лв./ kWhth                        = 4012.00 лв.;
В) Финансова разлика -> 4012.00лв – 2856.00 лв     =1156.00лв. за отоплителен сезон.
Г) Възвръщаемост на инвестицията:
- Без субсидия) -> 5508.40/ 1156                                         =  4,76 сезона
- Със субсидия 20%  ->  4335.40/ 1156                                = 3,75 сезона
Интернет модул за пелетен котел, "Грийн Сън Системс" ООД - www.GreenSunSystems.eu

Числата показват, че пелетното отопление е по-рентабилното решение в дългосрочен план.

На практика, собственикът на къща с пелетно отопление ще пести по около 1 156.00 лв. на отоплителен сезон, което ще му донесе печалба от над 17 500.00 лв. – при 20 годишен експлоатационен период и при равни други условия.


Сертификат „ENplus“ за пелети, използвани в котли за битова употребаМного важно е да се отбележи и, че с всяко нарастване на цената на природния газ, в този контекст – ПЕЧАЛБАТА ЩЕ РАСТЕ! 
 

Автор: ик.Петър Ем. Петров – „Грийн Сън Системс“ ООД – Енергийно ефективни и ВЕИ системи
Закони Нормативна база Коментари