Отопление - печки, котли, радиатори, помпи, камини и аксесоари за тях,

Акценти към камината могат да бъдат принадлежностите на самата камина - съдът , в който носите дърва, железен триножник, както и поставка за списания.

Отделете малко време, за да научите как да се предпазите от пожар и да се наслаждавате на огъня в камината вечер.

Външна камина

10.12.2008
Мая Янева
637

Ако построите външна камина, не само ще увеличите времето прекарвано на открито, но ще можете да стоите спокойно на топло до огнището.

Биомасата е четвъртият по големина ресурс на планетата след въглищата, петрола, и природният газ.

Всяка циркулационна помпа от енергиен клас A е стъпка в правилната посока. Grundfos върви начело в проектирането на енергийноефективни помпи, като всеки нов модел се придържа към стандартите за качество и работа на Grundfos.

Топлината на на живия огън

15.09.2007
арх. Деян Ринков
1231

Комфортът на едно жилище се постига не само с киловати топлинна енергия.

Тайко/Райхем създава и патентова високи технологии в материалознанието, създава полимери с нови качества и показатели.

Циркулационни помпи Grundfos

15.09.2006
Грундфос България
1253

Kлиентите на GRUNDFOS могат да се възползват от възможността да избират енергийно ефективни модели помпи, независимо дали желаят да подменят, подобрят или инсталират помпа за първи път в новия си дом.

Камините - знаем ли всичко за тях?

15.04.2006
арх. Атанас Стратиев
2438

Огнището е символ на уюта от най-дълбока древност. Неслучайно в нашия език понятието “домашно огнище” се свързва със спомени от детството ни, с уханието на вкусните гозби, със сладките приказки...

Още за камината...

15.04.2006
aрх. Деян Ринков
927

...или какво трябва да знаем преди да поръчаме камина.

Един интересен пример за осъществяване на циркулация при битово горещо водоснабдяване във високи сгради при малки размери на инсталационите шахти.

Закони Нормативна база Коментари