остъкляване

Алу Кьониг Щал представя някои от най-интересните, реализирани със системите на Schüco, хотелски проекти.

Изборът на качествено стъкло благоприятства поддържането на енергийния баланс в сградата и комфорта на обитаване.

Нестандартно остъкляване за саниране и нова архитектура

12.07.2010
Текст и снимки: арх. Анета Трифо...
828

Решителната санираща програма засяга вътрешните пространства, както и ограждащите стени и покрива. Целта е била силуетът да се запази, да се пробият отвори, близки по характер на старите, но по-големи

Един познат от миналото метод за остъкляване – залепването към прозоречната рамка, се дискутира доста оживено напоследък и му се придава голяма актуалност при производството на РVС дограма.

Закони Нормативна база Коментари