Основни принципи и етапи в озеленяването на къщата

С настъпването на пролетта и разлистването на растенията започваме да поглеждаме все по-често през прозореца и да обмисляме как да се приготвим за новия сезон...
15.03.2010
Русана Цветанова, ЛТУ, София
695
градина, жив плет, ландшафт, лабиринт
Основни принципи и етапи в озеленяването на къщата
Източник: Още за къщата

С настъпването на пролетта и разлистването на растенията започваме да поглеждаме все по-често през прозореца и да обмисляме как да се приготвим за новия сезон и как тази година правилно да подготвим дворното пространство, за да имаме като краен резултат красива, добре подредена и естетически издържана озеленена площ. За целта е необходимо да бъдат спазени някои основни правила и най-вече – да се започне отрано, за да има достатъчно време да се обмисли всеки един детайл.

При оформянето на пространството от професионалист – ландшафтен архитект, проектирането преминава през три главни етапа – идеен, технически и работен проект.

Идейният проект представя изграждането на пространството около къщата, като се съобразява първо с нейното функционално разпределение – коя фасада е представителна, как са разположени стаите и какво е изложението им спрямо посоките на света. В зависимост от това ще бъдат разположени елементите в екстериора и площта ще се раздели на определени зони. Зонирането зависи от големината на мястото, но като цяло принципите за разпределянето са едни и същи. Пред главната фасада се прави представителна част, която включва въвеждащи елементи като декоративна настилка, цветни площи, водна площ и други. Тази част трябва да бъде атрактивна и да привлича погледа. В нея се набляга предимно на багрите на цветята, на интересните и допълващи растителността архитектурни елементи и на ефекта от водата, ако е включена в замисъла. За да е по-забележима представителната зона и за да изиграе своята роля, е необходимо фонът около нея да е малко по-спокоен и равномерен. Затова край пъстро обагрените цветни площи се оставя само затревен терен, а на заден план е напълно достатъчно да има храсти и дървета, край които тук-там може да са разположени и цветни акценти. Те обаче не бива да изпъкват повече от тези в представтиелната зона, а да служат само като допълнение в композицията.

При по-голяма площ се избира кътче, което да служи за отдих. Възможностите за изграждането му са много: красива маса със столове за сядане, беседка, шезлонги, пейки, барбекю или малка тераска с панорамен изглед. Наблизо може да се чува приятният ромон на водна каскада. Оформлението зависи изцяло от вашите предпочитания. Важно е да не се претрупва много това място. Нека бъде по-изчистено и да носи усещането за спокойствие и уют сред растителността. Затова то трябва да е и по-отдалечено от къщата, визуално да ви откъсне от нея и да не се влияе от събитията, които се случват наоколо – непрекъснатото влизане и излизане на хора, шум, игра на деца и др.

Освен за тих отдих, чудесно би било, ако има пространство, да се изгради и място за по-активни занимания, например голям плувен басейн или площадка за игра. Необходима е по-широка затревена площ, в която тревата да издържа на утъпкване. Там децата и домашните любимци могат да тичат на воля. В такъв случай трябва да се съобразят някои неща. Растенията, които се използват в близост до тази площ, не бива да имат бодли, отровни плодчета, както и силен аромат, който да привлича насекоми.
 
Друга зона, която по възможност е хубаво да е разграничена от останалите, е обслужващата. Мястото за паркиране или разположението на гаража, както и бараката за инструменти и други помещения, трябва да бъдат скрити от погледа. Ако това не е постигнато при изграждането на къщата, има начин да се направи с преграда от растителност или раздвижена подпорна стена, стига условията да го позволяват. Ако са на по-централно място и не могат да се прикрият с растения, добра алтернатива е вертикалното озеленяване с висящи цветя или увивни лианни видове.

Идейният проект дава цялостната концепция за разработването на обекта – разположение на зоните и на елементите в тях, обемно-пространствената композиция и акцентите, които могат да бъдат под формата на дървесно-храстови или цветни групи. В него се определя и начинът на подреждане на растителността и се взима решение за избор на стил – пейзажен или геометричен. Изборът зависи от границите на обекта и от архитектурното решение на сградата. Ако тя предполага по-ясни и конкретни линии, по-добре дворното пространство да се реши в геометричен стил – с правилно оформени храсти, симетрично разположени тревни и цветни фигури. Пейзажният стил е по-свободен, по-раздвижен и е по-лесно постижим. Освен това не изисква особена поддръжка откъм подрязване на растенията. Той допълва чудесно всякакъв тип архитектура – раздвижва строгите класически форми или разнообразява по-нетипичните и специфични фасади.

Много важен в проектирането е видовият състав. Той задължително трябва да бъде съобразен с географското местоположение, да е близък по екологични изисквания с местните видове. Ако се включват по-декоративни или чуждоземни представители на флората, първо се преценяват климатичните условия и при необходимост се осигуряват допълнителни средства за защита и за максимално доближаване до условията на естествената им среда.

Въз основа на идейния проект се изготвя технически проект. С него се доизясняват и допълват проектните решения от предходния етап и се доразработва ситуационното решение. Обхватът на техническия проект включва подробно анализиране на архитектурната, конструктивната и технологичната част на проекта. Определя се точното местоположение на дървесните и храстовите видове, както и разположението на инфраструктурата – водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоснабдителни мрежи и др. Към конструктивната част необходимо изискване е вертикалната планировка на терена, чрез която се определят допустимите наклони, както и изкопите и насипите, които трябва да се извършат, за да се постигне максимална ефективност на мястото. Чрез този проект се прави баланс на територията и към него се предават още количествено-стойностна сметка и други изчисления, обосноваващи проектните решения.

При изграждането на дворното пространство някои проекти могат да достигнат само до втора фаза. Третата фаза – работен проект – се разработва въз основа на съгласувания предходен такъв (идеен, технически или и двата). Той включва работни чертежи и детайли, подробно ситуационо решение, изчисления и обяснителна записка.

На базата на трите проекта се изготвя цялостното решение за оформяне на площта около къщата. Именно благодарение на проектите се избягва допускането на много грешки и непредвидени ситуации, които се получават, ако се започне директна работа на терена без никакъв план или се планира в движение.

Композиция
В представителната част на дворното пространство са разположени по-атрактивни растения (нискорастящи иглолистни форми, ниски храсти с листа и клонки в различна багра - Berberis, Euonymus и др., пъстри пролетни и лятноцъфтящи цветя – Aubrieta sp., Arabis alpina, Viola sp., Senecio sp., Tagetes sp., Ageratum houstonianum, и др.), които привличат погледа още с влизането. Те играят ролята на акценти и насочват оптически към вътрешните пространства. Спазено е изискването основният видов състав да се отличава от останалия и да привлича с нещо – текстура на листната и цветна маса, различни багри, височина, хоризонтално или вертикално разоложение в пространството или друга характеристика. Невинаги е нужно растенията да са пъстри, за да привлекат вниманието. Може да се използва друг подход – в началото багрите да са еднакви или в различни нюанси на един цвят, а с навлизане в двора те да преминават към по-ярки и разнообразни. Във входната част има и декоративна настилка, която отвежда към къщата и продължава към останалите зони.

Автор: Русана Цветанова, ЛТУ, София
Закони Нормативна база Коментари