Основни акценти на ежегодния Екофорум и изложба за ЮИ Европа

Преди малко повече от месец приключи ежегодният Екофорум и изложба за Югоизточна Европа. Представяме ви кратка статистика и резултати от изминалото събитие.
17.07.2013
Via Expo
216
изложение, конгрес, ВЕИ, енергийна ефективнос
Преди месец приключи ежегодният Екофорум и изложба за Югоизточна Европа.
Източник: Via Expo

Преди малко повече от месец приключи ежегодният Екофорум и изложба за Югоизточна Европа.  Представяме ви кратка статистика и резултати от изминалото събитие.

В тазгодишното издание се откроиха следните тематични акценти:

 • енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ),
 • сградна автоматизация и системи за сградно управление (Smart Buildings), 
 • асансьорни уредби и ескалатори (LiftBalkans).

Сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради бяха двата тематични акцента на форума. Изявата бе открита от Райнер Хинрихс- Ралвс, президент на Европейския съвет за ВЕ и Европейската федерация за ВЕ. Той подчерта необходимостта от постигане на споразумение между държавите членки на ЕС за дял от 45 % на възобновяемата енергия до 2030 г. в общия енергиен микс като една реалистична следваща стъпка. Въпреки динамичните негативни промени, на които станахме свидетели, без екологично чистата енергия бъдещето на голяма част от енергоснабдяването е невъзможно.

ИЗЛОЖБА 
82 директни изложители от 13 държави - Австрия, Аржентина, България, Великобритания, Китай, Германия, Италия, Полша, Румъния, Словения, Швейцария, Чехия и Тайван. 

39 представени фирми от 19 държави

Профил на изложителите:


 • Сградноинтегрирани фотоволтаици,
 • Хибридните и автономните системи за производство на възобновяема енергия,
 • Системи за производство на хидро-,вятърна енергия и енергия от селскостопански отпадъци,
 • Когенерационни технологии,
 • Енергийно-ефективно оборудване, 
 • Термопомпи и решения за устойчиво строителство, 
 • Топло- и звукоизолационни материали.
  Продукти за сграден контрол и автоматизация,
  LED осветление,
 • Cистеми за сигурност и комуникация и др.
 • Решения в областта на асансьорната индустрия- асансьорни уредби,
 • Eскалатори,
 • Tравелатори,
 • Подемници за хора в неравностойно положение,компоненти.


КОНГРЕС
30 водещи експерти от Австрия, Аржентина, Белгия, България, Великобритания, Германия, Норвегия и Португалия. 

Основни акценти:

 • Промени в Европейската политика по отношение на ЕЕ в сградите 
 • Тенденции при "Умните сгради" 
 • Сертифициране на интелигентни сгради 
 • "Умни сгради" в България 
 • Европейски финансови модели за интелигентни сгради и сгради с нулево потребление на енергия 
 • Кой притежава патенти за интелигентни сгради? 
 • Интелигентно управление чрез специализиран софтуер 
 • Състоянието на Фасилити мениджмънта в България и Европа 
 • Интелигентно окабеляване за интелигентни „зелени" сгради 
 • Съхранение на енергия от ВЕИ  
 • Как да прилагаме по-ефективно енергийната ефективност в строителството?  Проблеми при инвестирането в ЕЕ в сградите 
 • Сградноинтегрирани фотоволтаици 
 • Развитие на полупрозрачните сградно-интегрирани концентриращи фотоволтаици 
 • Модулни фотоволтаични инсталации в сгради 
 • Електрическа и топлинна енергия от покривни инсталации – стимули и законодателство
 • Технически изисквания на BIPV 
 • Биогорива от селскостопанска дейност, депа за отпадъци и пречиствателни станции 


ПАРАЛЕЛНИ СЪБИТИЯ
Посетителите имаха свободен достъп до презентации на изложители и паралелни семинари:

 • Европейски фондове за регионално развитие на България в периода 2014–2020, организатор Посолство на Кралство Холандия в България,
 • Мащабно интегриране на фотоволтаиката в България, организатор БФА,
 • Делови срещи “Go Green to Environment 2013 - G2E 2013”, организирани от БСК,
 • GBE Factory – предприятия за производство на зелене енергия и др.

Следващото издание ще се проведе от 5 до 7 март 2014 г.

Save the Planet - изложба и конференция за екология, рециклиране, управление на отпадъци

Автор: Via Expo
Закони Нормативна база Коментари