Основен подход и планиране при възстановяване на стари сгради

Мнозина от вас, наблюдавайки тъжната гледка на рушаща се къща, са достигнали до извода, че първата и основна причина за достигане до такова положение е: дълговременна липса на грижа.
15.02.2007
Стефан Скобелев
836
стара къща, реставрация на къщи, ремонт къща
Част от лапидариума, Балабановата къщта - сграда на управлението на стария град, след тяхната основна реставрация. Комплекса е една от забележителностите на стария Пловдив.
Източник: снимка: Стефан Скобелев

Стефан Скобелев - Управител на „Диза Еко Груп” ООД – строителна реставрация, екотехнологии и материали в строителството
тел.: 032/256 388, GSM: 0886 926 183,
e-mail: Stefan.Skobelev@gmx.net
Реставрационен център „Данчова къща”- Пловдив, тел.: 032/ 632 684


Радвам се, че мога отново да се срещна с читателите на „Още за къщата” и да поздравя сред тях привържениците на строителството с екологични материали. В настоящата статия ще засегна един друг аспект, свързан с приложението на тези материали. Надявам се, че голяма част от написаното ще даде отговор на многото въпроси, свързани с темата: „Какво е необходимо да направим, ако искаме да ремонтираме (реставрираме) наследената или наскоро купена стара къща”. Материалът е отговор на потребностите на една по-широка публика, и не засяга дейността на институции за опазване на паметници на културата. И макар че е трудно да се обхване комплексно всичко в няколко страници, надявам се да намерите отговор на нещата, които ви интересуват.

 
Данчовата къща - над 180-годишна. Перфектният си днешен вид дължи на тригодишен труд, задълбочени проучвания и изпълнение. След внимателно проучване на всички и анализ на състоянието й е създаден план за поетапното й реставриране. Всеки детайл от къщата е заснет и архивиран в създаден за целта албум. Планирани са последователността на консервацонните и реставрационно-строителни работи.


Мнозина от вас, наблюдавайки тъжната гледка на рушаща се къща, са достигнали до извода, че първата и основна причина за достигане до такова положение е: дълговременна липса на грижа. И, разбира се, този извод е напълно правилен. Едва на второ място идват рушителните сили на природата. Поради една или друга причина къщите остават без своите стопани. И съвсем естествено малките повреди с течение на времето се превръщат в големи, по-големи, огромни и докато в даден момент не станат причина за загиване на самата сграда. Жалко, защото всяка къща има своя душа, облик и свое неповторимо излъчване.
 

 


Но какво се случва и защо става така?
Обикновено малко разместване на керимидите или тиклите по покрива отварят път на водата и влагата към вътрешността на къщата. През „пролуката” се стича отначало малко количество, което попива в близката дървения. С течение на времето „пътят” на водата става по дълъг и тя вече е в стаята, междувременно е повредила тавана и стените и се е отправила към пода, а през него към следващия етаж и мазето. И докато в началото по-раженията са малки и лесно поправими, то с години на действие щетите стават по-големи и изискват сериозна работа.

         

Разкриване на дървената конст.на сградата за ревизиране на повредените и части.
- Отстраняване на стария строителен материал;
- Първично укрепване за започване на стоително-реставрaционни работи;
- Усилване на фундамента и основите на къщата;
- Проверка на дървените покривна и сградна конструкции. Замяна на изгнилите части с нови;
- Подсилване на сградата с метална противоземетръсна конструкция;
- Отстраняване на повредени и компреметирани части от зидарията. Подготовка за новото им изграждане;

- Избор и използване на матерали за работа, идентични с материалите от които е построена Данчовата къща (глина, дърво, слама, пясък, вар, хоросан).


Стара постройка с отдавна повреден покрив започва да гние от основите и вътрешните части. Това се случва, тъй като попадналата през покрива вода стига до избените помещения, образува трайно влага и никога не изсъхва. Появяват се мухъл, плесен и гъбички, които „изяждат” материала, върху който се развиват. Сходно е положението и при проникване на влага през основите на постройката към вътрешни части на сградата. Тук е моментът да се отбележи, че всеки конкретен случай е специфичен и коментарът се базира на по-често повтарящи се картини в различни казуси. Обикновенно има логична връзка между повредите и причините, довели до тях. Но причините довели до повреди, могат да са и комбинирани.


Например покривните конструкции, мазилката по стените, зидовете с хоросан и глина, оградите се рушат най-често от свиването и разширяването на водата, попаднала в тях при различните температури по време на годишните сезони. Дървени части, вложени на различни места в сгардата, могат да бадат увредени от дървояди, да променят якост и функции, след което отварят път на влагата и на други рушителни сили.
 

 
На снимките са показни различните етапи от реконструкцията на къщата - укрепването и подсилването на конструкцията с нови материали и технологии. Източник: автора


Всичко е много просто: В малки пукнатини се задържа вода (влага), тя не може да се изпари, защото не е достатъчно топло, събира се още влага. Става студено, водата замръзва и разширява пукнатината. През лятото водата се изпарява, а образувалият се отвор се уголемява и материалът започва да се рони. И така всяка следваща година, ако не се предприеме нещо, за да се спре пагубният процес. Познанието върху казаното дотук заема много важно място при по-нататъшните действия, свързани със спасяването на сградата и при изграждане на адекватен план за нейното реставриране или ремонтиране. За да се спре рушенето и се пристъпи към реставриране (ремонтиране), е необходимо първо много добре да се помисли и едва тогава да се пристъпи към работа. Наложително е човек да се информира какви са повредите и кои от тях са в критична фаза. Има ли неща по „обекта”, които неотложно трябва да се направят? Например: пробит изгнил покрив, който да се покрие и укрепи, за да не падне под тежестта на сняг или вятър. Изгнила конструкция, нуждаеща се от укрепване, за да не застрашава последващи работи. Укрепване и подсилване на основа, поддала при отмиване от дъждове. Дрениране на почвата, върху която се намира къщата, и т.н.

 

 


Оформянето на концепцията за работа трябва да съдържа и отговор на въпросите:
- От какви материали е изграден „обектът”, как и с какви материали искаме ние да го реставрираме?
- Защо се спираме на определени материали и какво е тяхното преимущество пред други? Коя е най подходящата технология и защо?
- За какво искаме да използваме „обекта” в бъдеще? Как искаме той да изглежда?
- Кой да избереме за извършване на работата? Ако искаме да се заловим сами за тази нелека задача, къде може да се обучим и за колко време? Имаме ли възможности и сили наистина за това.


Въоражени с готова концепция, можете спокойно да планирате стъпките, по които да вървите. Повечето стари къщи в България са изградени изцяло от естествени материали: камък, дърво, глина, хоросан. Използвани са още слама, вар, пясък и животински косми. Съвсем естествено е при предстояща реставрация на дадена сграда да се използват същите материали, от които е построена тя, и оригинална технология за работа с тях. Точният избор на материалите и правилното им (100%загуба), възстановяването трябва да бъде максимално близко до цялостното звучене на съществуващия стил.
 


Има много примери, когато една „добре” свършена реставрационна работа след известно време се компрометира и довежда до по-големи щети, отколкото преди да е извършена. Такива експерименти имат неприятен финансов ефект върху собствениците на сградата. В такива случаи се налага да се изправят основни грешки, допуснати в началото на реставрацията и отново да се използване имат отношение към качеството на работата и продължителния живот на сградата. Ако искате да приложите материали, различни от тези, с които е построена сградата, то те поне трябва да са съвместими помежду си. В такива случаи е необходимо да се потърси мнението на специалист. Недопустимо е да се покрива неизпечена глина с циментова запечатка или пък да се измазва направо върху дървена повърхност. При реставрационните работи е необходимо точно и компетентно да се констатира проблемът и начинът, по който да се реши той.  Повреденият елемент или част се обработва до „здраво”, след което се възстановява до постигане на първоначалния вид, без да се заличава или загубва оригиналният ефект. Ако е невъзможно да се постигне оригинално състояние на елемента повтори целият процес, но от някой, който е компетентен.
 


Отговорът на въпроса: ”За какво искаме да използвам в бъдеще възстановената сграда?”, ще ви помогне да вземете правилното решение, касаещо евентуалните промени, които искате да направите. Тези промени могат да бъдат отчасти в архитектурен аспект и касаещи сградната конструкция. Дали може да се измени старата сграда вътрешно по начин, който да я превърне в съвременно жилище? Доколко е възможно промените да се направят, без да се наруши здравината на къщата? Трябва ли да я подсилвате допълнително преди да започнете частичните промени? С какъв вид сградна конструкция си имате работа? При всички случаи ви е необходима консултация при специалист. След изясняването на този етап вие пристъпвате към избора на това кой да свърши работата.
 

Имате две основни възможности:
Първата е: да намерите и да възложите на добре обучен екип с опит в използването на естествени материали и оригиналните технологии по сградни реставрации.
Втората: ако сте ентусиаст и желаете сами да се занимавате с работите по вашата стара къща. Намерете къде и кой може да ви обучи качествено на работа с естествени материали и оригинални технологии на строителство.

Оригиналната технологията за използване на естествени материали в строителството и реставрация на сгради е усъвършенствана в наши дни (виж. тук). Тя спокойно покрива критериите за предоставяне на удобство, сигурност, уют и екологичност. Дава нужното качество за живот, съобразен с биологичните нужди на човек. Въпросите, задавани от предприемачи и собственици на имоти през последните две години, показват засилващ се интерес в България към приложението на старите и новите технологии на строителство с природни материали. Строителство с екологични материали на биологични принципи е понятие, което започва да бъде познато и в България. (Повече по темата можете да прочетете в тази статия  на „Още за къщата”.)
 Последният основен момент от вашия проект, който трябва да си изясните, е: финансовият. Разполагате със собствени средства, но какво друго съществува като възможност за финансиране, улесняващо вашата парична инвестиция. Различни са програмите, по които може да кандидатствате, както и фондовете, към които да се насочите. Ако вашата къща е архитектурен паметник от локално, регионално или национално значение, то вниманието се насочва към програми за опазване на културното богатство (от 1.01.2007 получаваме достъп и до европейски фондове) към Министерство на културата. Ако „обектът”, притежаван от вас, не е паметник на културата, но е изпълнен по екологична технология, можете да го включите в трасе за екотуризъм и да търсите подпомагане от министерствата на земеделието и горите, регионалното развитие програма САПАРД.
 

     
 


Консервационни и реставрационни работи по интериора.
- Реставрация на съществуващите стенописи, освежаване и консервация;
- Премахване за тях влияния, влага, плесен, мухъл;
- Сваляне на дървените елементи от тавани, дограми на прозорци, стари врати с цел тяхното рествавриране;
- Отстраняване на напластяванията на бои върху дървените части, вследствие на битовите дейности на обитателите;
- Импрегниране на дървенията с естествени материали с цел предпазване от вредители и природни въздействия;
- Избиране на естествена топлоизолация (тръстика), съобразена със съвременните изисквания за строителство;
- Външно и вътрешно измазване с варови мазилки. Подготовка на вътрешните стени за финално боядисване;
- Боядисване на къщата. Интериорни стенописи и външна стенна декорация.


 


На различни места в страната вече работят няколко реставрирани и новопостроени екологични къщи. Изграждането им е вследствие на изпълнение на проекти, подпомогнати от различни програми за развитие на Източна Европа. Те постепенно и сигурно връщат инвестициите си и в същото време не могат да задоволят високото търсене в тази ниша на туристическия паза 

 

   


В заключение искам да кажа, че ако имате проблеми с вашата стара къща, но сте си отговорили на всички въпроси, разгледани дотук, то вие сте свършили голяма част от работата, която ви предстои. Остава ви да сглобите различните елементи, да проявите постоянство и търпение при реализиране на заплануваното по този ваш проект. Като награда получавате удовлетворението от добре свършена работа, наличието на сигурна инвестиция, възможност за допълнителни доходи. Уютен дом, в който почивката и условията за работа са пълноценни и истински.

Автор: Стефан Скобелев
Закони Нормативна база Коментари