осветление

Как да украсим двора на къщата за Kоледа

14.12.2013
инж. Полина Петкова
1106

Искали ли сте някога да направите, така че домът ви да се откроява с брилянтно красиви светлини и украси?

Марели ЕООД е бенефициент по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” по приоритетна ос 2 от ОП РЧР 2007-2013г.

Енергийно ефективно осветление

15.11.2013
инж. Полина Петкова
783

Осветлениeто на дома представлява средно около 25% от енергийния разход на едно домакинство.

Какво трябва да знаем при избор на осветление

15.07.2013
арх. Ралица Иванова, Интериорен ...
887

При избора на осветление от основно значение е видът на източника на светлина.

Светлотехнически дизайн

14.06.2013
арх. Ралица Иванова
909

Целта на светлотехническия проект е да улесни обемно-пространственото възприятие, да обособи зони с различно предназначение и да сведе до минимум риска от заслепяване.

Oсветяване на водни съоръжения

14.06.2013
Ралица Иванова
801

Oсветяването на водните съоръжения става все повече въпрос на естетика и атракция,а не функционална необходимост. Красотата на басейните вечер се дължи основно на декоративното осветление.

Има ли нещо по-релаксиращо от това да се отпуснеш и избягаш от реалността с хубава книга в ръка.

Един от най-ефективните начини за намаляване на потреблението на енергия е използването на LED осветителни системи.

Закони Нормативна база Коментари