осветителни тела

Осветление с аплици или спотове

15.03.2015
инж.Полина Петкова
801

Кога е подходящо подобен тип осветление и къде е препоръчително да се предвижда.

Съвременните идеи в дизайна на осветителните тела са изключително повлияни от характерните акценти на различни периоди и култури.

Бъдещето е на светодиодните и енергоспестяващите лампи.

Как стаята да не прилича на чакалня?

14.11.2014
Светлана Желева
601

Коледата възможна с една малка промяна в дизайна на абажури и настолни лампи.

Градинското осветление е лесно за инсталиране и с много широки възможности за цветни ефекти.

Марели ЕООД е бенефициент по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” по приоритетна ос 2 от ОП РЧР 2007-2013г.

Дизайнерски решения с LED - “Maison et objet” Париж, IX.2012

15.11.2012
арх. Гергана Стефанова
367

Съвременният дизайн на осветителни тела и системи за осветление е в пряка връзка с тенденциите за намаляване на използваната енергия и намаляване на емисиите на въглероден двуокис в атмосферата.

Осветлението – къде, колко и какво

13.11.2010
Вероника Попова
674

Осветлението в дома е решаващ фактор за цялостната визия на интериора.

Закони Нормативна база Коментари