ограда на къща

Оградите – стилове и материали

15.06.2017
Румяна Бонева
3968

Оградата не просто рамкира границите на терена – тя е своеобразен белег за архитектурните особености на района и характерният стил на дома.

Интелигентният клиент би трябвало да възложи на архитекта комплексно проектиране, в което влиза и оградата, и дворното пространство, и озеленяването около дома.

Закони Нормативна база Коментари