общо събрание

На 19.04.2018г. се проведе отчетно-изборно Общо събрание на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС).

Изпълнителният директор на БАИС, инж. Йордан Николов, представи програмата и бюджета на асоциацията за 2017г.

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) проведе на 19 май редовното си годишно Общо събрание. Делегатите на форума разискваха и приеха амбициозна програма за бъдещата дейност

В широк диалог с членовете на БАИС в следващите месеци ще бъдат обсъдени допълнителни предложения за промени в Устава на БАИС

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАИС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 АПРИЛ

03.04.2014
Българската асоциация за изолац...
154

Общото събрание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще се проведе на 15 април 2014 г.

БАИС ЩЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНОТО СИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 18 АПРИЛ

11.04.2013
Българската асоциация за изолаци...
203

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе Общо събрание на 18 април от 14:00 ч. в УАСГ

Общото събрание на Българска асоциация за изолации в строителството, което се проведе на 26 април т.г. премина в дух на дискусии, предложения и приемане на основните насоки на дейност на организацията

Закони Нормативна база Коментари