Общи условия

Общи условия за използване на интернет страницата www.ka6tata.com  
на Ди енд Ди консулт ЕООД

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате нашата интернет страница -www.ka6tata.com. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ди енд Ди консулт ЕООД, ЕИК: 200257712, ИД № по ДДС: BG200257712 e-mail: ddconsult@mail.bg, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на уебсайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) интернет страницaта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички Oбщи условия по-долу, моля не използвайте тази интернет страница.

1. Общи разпоредби
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на интернет страницата www.ka6tata.com и Ди енд Ди консулт ЕООД. При добавяне на мнение/коментар в сайта,  Вие се съгласявате да спазвате Правилата за коментиране. Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за изразените от Вас  мнения.

2. Основни понятия
В настоящите Общи условия изброените понятия, които са използвани имат следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на интернет страницата www.ka6tata.com..

"УСЛУГА/И" на сайта www.ka6tata.com включва:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на интернет страницата, 
- участие в коментирането на статиите, публикувани на интернет страницата, 
- създаване и персонализация на потребителски профил посредством регистрация, която дава възможност за добавяне на коментари към статиите, публикувани в сайта, от името на регистрирания потребител 
- получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните Потребители на интернет страницата.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Ди енд Ди консулт ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на интернет страницата www.ka6tata.com  допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги. 

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА"– действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

3.Услуги, изискващи регистрация
Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. 

Услугите са
-  Възможност за публикуване коментари от страна на потребителя; 
-  Коментирането под статии изисква Потребителят спазва Правилата за коментиране.
-  Получаване на e-mail – бюлетини
-  Създаване на фирмен профил в директория Каталог.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Задължавате се във Вашия профил да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профил, който по своя преценка счита за неприемлив, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите.
Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на интернет страниците.

4. Условия за обслужване
С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на интернет страницата www.ka6tata.com, Потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва Общите условия. Те могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. Потребителят е задължен при използване на услугите да спазва Общите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и Международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

5. Задължения на Потребителя
Предоставяне на пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма. При нужда да внася промени в предварително предоставената информация с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 

Всеки потребител получава желаните от него потребителско име и парола и достъп до всички услуги на интернет страниците, след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Ди енд Ди консулт ЕООД за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им. 

Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. Правила за коментиране на статиите в онлайн списание „Още за къщата”
Всеки потребител, който публикува мнения в статиите, публикувани в онлайн списанието се съгласява с настоящите Общи условия на сайта www.ka6tata.com на Ди енд Ди консулт ЕООД. 
Използването на сайта предполага спазване и на отделните Правила за коментиране.

Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения.

Публикуване и оценка на мнения
За публикуване на мнение в сайтa се изисква потребителят да е регистриран.

Регистрацията е безплатна. 
Освен да публикува, всеки потребител има право и да оценява мненията на другите.  

Един потребител има право да гласува за коментар само веднъж.

Оценката се извършва с 3 бутона:
- "+" изразява съгласие с мнението;
- "-"  изразява несъгласие;
- "!"  изпраща доклад на модераторите за коментар, който нарушава Правилата на коментиране;

Правила на коментиране
1. Проявявайте уважение към всички участници, оставили своите коментари в сайта. 
2. Навсякъде в сайта се пише на български език, на кирилица.
- при липса на кирилица, може да се ползва кирилизатора в полето за коментари. 
- не се допуска използването на цифри, знаци и символи различни от българската азбука.  
- приемливи са двете стандартни книжовни норми на българския език - българска и македонска. 
3. Ако се  препечатват текстове, да се слагат линкове към оригинала или да се посочва източника, а ако е от интернет - да се сложи линк към оригинала. 
4. Публикуването на лични данни (ваши или чужди - трите имена, имейли, телефони, Скайп, ICQ и други) не се допуска от съображения за сигурност и във връзка с влезлия в сила регламенг за защита на лични данни. 
-позволено е публикуването на собствените имена, тъй като някои ги ползват като псевдоними, но ако се публикуват от самия потребител.  
5. Рекламата в сайта се управлява изцяло от Ди енд Ди консулт ЕООД и всяка реклама се договаря с тях. 
6. Забранено е и развиването на търговска дейност чрез коментари.
7. Забранено е писането с главни букви, както прекаляването с различни  цветове, шрифтове и размери на шрифтове.
8. Забранено е извършване и подстрекаване към незаконни дейности според законодателството на Република България, или реклама на такива дейности и сайтове, свързани с тях. 
9. Забранени са всякакъв вид измами, независимо дали са квалифицирани като престъпления. 
10. Забранени са опити за манипулиране на функциите на сайта или други сайтове на Ди енд Ди консулт ЕООД, по какъвто и да е начин и с каквато и да е цел.  

Препоръки 
- Не цитирайте цели мнения, освен ако наистина не се налага, тъй като затруднява отварянето на страниците на потребители със слаби компютри или трафик.  
- цитирайте само на тази част от мнението, на която се отговаря конкретно, като другата част от цитата се изтрие.  
- придържайте се към правилата на българската граматика и правопис. Неразбираеми коментари, поради неграмотно писане, се изтриват.  
- изображения с по-голям размер или обем, публикувайте като линк към тях или ги прикачете към коментара си, за да не се натоварва трафика на останалите потребители.

Аватари 
Забранено е слагането на аватари с неприемливо съдържание (порнография, насилствени сцени, спам и др. подобни). 

Правила за модериране
Модераторите на сайта имат право да изтриват мнения, когато те съдържат:

- спам или непоискани търговски съобщения, реклами, комерсиални обяви, както и рекламата на форуми. Получателите на подобен тип Лични съобщения, да информират модераторите/администраторите на сайта, за да бъдат предприети необходимите мерки. 
- нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа и друго неприемливо съдържание, както и подобни изображения в тях;  
- призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;
- обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности;
- порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;
- лични данни според Закона за защита на личните данни; 
- цитатите на чужд език трябва да са съпроводени задължително с превод. При липса на такъв, ще бъдат изтрити.
- антиреклами, тъй като не може да гарантира истинноста на случая.

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно възможността си за публикуване на мнения. При явни случаи, когато потребител влиза в сайта единствено, за да извършва нарушения, той може да бъде изгонен от сайта завинаги. 

При докладването на мнение с бутона "!" потребителите могат да ускорят процеса по модерация.
При получаване на такава заявка, модераторите на сайта разглеждат посоченото мнение с приоритет.

 Модераторите НЕ МОГАТ:
- Да променят текст в мненията
- Да скриват, затварят или изтриват мнения или части от мнения, ако те не съдържат никое от гореизброените типове съдържание
- Да дават оценка, лично мнение или да изразяват пристрастие към даден потребител или дискутирана тема.

Личната преценка на модератора за всеки конкретен случай се счита за меродавна и окончателна. Незнанието на правилата от страна на потребителя не е проблем на модераторите.  
Ако потребител на сайта сметне, че модераторите нарушават негови права или горните правила, може да напише официално възражение.

За целта е необходимо да бъде изпратено писмо на адрес:
Ди енд Ди консулт ЕООД
София 1632
жк. Овча купел 2, бл.30, вх.Г, ап.5
или e-mail: ddconsult@mail.bg

След постъпване на такова възражение, то се разглежда от представители на Ди енд Ди консулт ЕООД, които дават официалното становище.  

7. Прекратяване на достъп 
Ди енд Ди консулт ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако Потребителят с действията си накърнява доброто име на Ди енд Ди консулт ЕООД, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от потребителя, нарушава действащото Законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Ди енд Ди консулт ЕООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

8. Авторски права
Всички права върху съдържанията, включени в интернет страницата са запазени. Ползване на съдържания или части от тях може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на Ди енд Ди консулт ЕООД. Нерегламентираното ползване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

9. Конфиденциалност и защита на личните данни
Ди енд Ди консулт ЕООД е регистрирано като оператор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Общите условия уреждат отношенията между Ди енд Ди консулт ЕООД и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страницата на Ди енд Ди консулт ЕООД във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез тях, собственост на Ди енд Ди консулт ЕООД.

Ди енд Ди консулт ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Защитата на данните и сигурността на информацията са важен елемент от нашата политика. 

Приемайки настоящите Общи условия, регистрираните потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Ди енд Ди консулт ЕООД. Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия.  

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни са предприети необходимите организационни и технически мерки с цел да се осигури подходящо ниво на сигурност и защита на личните данни на потребителите, които администрираме, особено от рисковете от незаконно или непреднамерено унищожаване, загуба, манипулиране, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Но предвид естеството на интернет, объръщаме внимание на факта, че са възможни пропуски в сигурността при предаването на данни през интернет (напр. чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна. 

За използването на нашите сайтове не се изисква предоставяне на лични данни. Получените от нас Ваши лични данни (име, имейл адрес, ангажираност към строителния бранш и др.) се прави на доброволен принцип. Ако, например, искате да получите е-бюлетина, да коментирате статия или да регистрирате Вашата фирма в директория Каталог, предлагани на уебсайта , ние изискваме Вашия имейл адрес, както и информация, която ни позволява да проверим, че сте притежателят на посочения имейл адрес. 

Принципно съхраняваме предоставените от Вас лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим нашите e-бюлетини и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме оправдан интерес от съхраняването на данните (например може да имаме оправдан интерес към услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор).

Ди енд Ди консулт ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/ рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Ди енд Ди консулт ЕООД на посоченият адрес или e-mail за контакти. Трябва да се има предвид, че може да възникне припокриване между възражението и използването на данните в рамките на текуща кампания, поради причини от организационен характер.

Освен това Потребителят има право по всяко време да възрази срещу обработването на неговите лични данни от наша страна.В такъв случай ще прекратим обработването на личните данни на Потребителя, освен ако не посочим убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка в съответствие със законовите изисквания, които надделяват над неговите права.

Това не се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или която е предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава.  

Законосъобразността на обработката на личните данни на Потребителя преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.Потребителят има право да изиска от нас поправка/допълване на първоначално предоставени неточни лични данни без неоправдано забавяне.

Потребителят има право да поиска информация в писмен вид за съхраняваните и обработвани от нас негови лични данни, както и право на заличаване (изтриване), забрава или ограничаване на обработката, както и правото да подаде жалба до органа за защита на данните. По този начин Потребителят осъществява правото си на достъп до неговите лични данни, обработвани от нас. Тези искания, както и всички други въпроси, Потребителят може да отправи чрез данните, предоставени в Контакти.  

Ди енд Ди консулт ЕООД е администраторът, отговорен за обработването на личните  данни на потребителите: 
Данните за контакт: 
Ди енд Ди консулт ЕООД 
София, бул. Джавахарлал Неру 28, ет.2, ТОБ 75
Email: ddconsult@mail.bg
телефон: +359 (886)494 409  

10. Анализ на уеб пространството
Статистическата информация е необходима за използването на нашите онлайн услуги, с цел да ги направим по-достъпни, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

Използвани инструменти за уеб анализ.
Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични "бисквитки" или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им. Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента. Имайте предвид, че при инструментите, които използват "бисквитки за отказ", функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър.  Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

10.1. Google Analytics
Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.  Данните за потребителското Ви поведение, събрани от бисквитката, се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. 
Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви от Google, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  За подробна информация относно условията за ползване и правилата за поверителност и защита на личните данни, моля, вижте:www.google.com/analytics/terms/gb.html  или https://www.google.com/policies/ /.

10.2. Facebook приставки (Бутон „Споделяне“): 
Може да разпознаете Приставките на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ чрез логото на Facebook или бутона „Споделяне“. За общ преглед на Facebook приставките, моля натиснете тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Когато използвате нашите онлайн услуги, приставката създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook се информира, че използвате нашите онлайн услуги с Вашия IP адрес. Когато кликнете върху бутона "Споделяне", докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите онлайн услуги с Вашия Facebook профил. След това Facebook може да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php. В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

10.3. YouTube
Тези онлайн файлове използват YouTube видеоплатформата, оперирана от YouTube (YouTube се управлява от Google), LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube е платформа, която позволява възпроизвеждане на аудио и видео файлове. След като влезете в съответния файл на нашите интернет страници, който съдържа вграден YouTube плейър, това установява връзка с YouTube, така че видео или аудио файл може да се предава и възпроизвежда. Ако влезете в сайт от нашите статии, данните се предават и на YouTube. Ние не носим отговорност за обработването на данни от YouTube. Допълнителна информация за обхвата и целите на събраните данни, по-нататъшната обработка и използването на данни от YouTube, относно правата ви и възможностите за поверителност, които можете да изберете, можете да намерите в политиката за защита на личните данни на YouTube - на адрес https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

11. Е-бюлетин
Можете да се регистрирате за получаване на ежемесечните ни Е- бюлетини като за целта се използва така наречената процедура за двойно включване, което означава, че ще Ви изпратим имейл с потвърждение на избраните от Вас потребителско име и парола. Трябва изрично да потвърдите активирането на тази наша услуга, като ни върнете отговор със заглавие "Потвърждавам абонамент" на следният имейл: adv@ka6tata.com. Предоставените от Вас данни са необходими единствено, за да удостоверим, че Вие сте собственикът/притежателят на посочения имейл адрес и искате да получите Е- бюлетина, за да създадем списък на имейлите и да анализираме използването на нашия е- Бюлетин. Вашите данни ще се съхраняват за период от 2 години след прекратяване на абонамента от ваша страна, освен ако на друго основание не е законово допустим по-дълъг срок за съхранение. Вашите данни ще бъдат използвани от нас за допълнителни цели само, ако сте се съгласили за това

Ако по-късно вече не желаете да получавате Е- бюлетини, можете да прекратите абонамента по всяко време, като оттеглите Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за Е- бюлетини като изпратите имейл със заглавие ”отказ от абонамент”на следния имейл: adv@ka6tata.com. Друга възможност е да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, предоставени вКонтакти.

Нашите Е- бюлетини може да съдържат връзки към интернет страници на трети страни, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни са извън нашия надзор. Не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

12. Органичаване на отговорността 
Ди енд Ди консулт ЕООД се старае да поддържа на сайтa си вярна, точна и актуална информация, като не гарантира, че не са възможни пропуски и грешки. 
Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на тoзи сайт. Цялата информация на сайтa се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ди енд Ди консулт ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тoзи сайт.
Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Ди енд Ди консулт ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. 
Ди енд Ди консулт ЕООД не носи отговорност за изразените мнения на участници при коментиране на статиите, публикувани в сайта. 

13. Промени
Ди енд Ди консулт ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, в това число и в Мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. В тази връзка е необходимо да се спазва актуалнатаверсия на известието за защита на данните, тъй като то подлежи на промяна.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

14. Контакт
За да защити права си, както и за предложения и оплаквания относно обработката на лични  данни, както и за оттеглянето на своето съгласие, Потребителят може да се свърже с нас на адрес:
Ди енд Ди консулт ЕООД
София, 
бул. Джавахарлал Неру 28, ет.2, ТОБ 75
Email: ddconsult@mail.bg
телефон: +359 (886)494 409 

15. Актуализация: Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 25.05.2018 г.