Общи принципи при изграждане на домашни киносалони

Изграждането на домашния киносалон е пресечна точка на много специалности, към които собственикът би трябвало да се отнесе с особено внимание и добре да обмисли всички възможности.
15.06.2011
Автор: инж. Георги Хлебаров
11
киносалон, домашно кино, акустика, мултимедия, осветление
Общи принципи при изграждане на домашни киносалони
Източник: инж. Георги Хлебаров

За изграждането на добре функционираща система за домашно кино  са необходими няколко взаимно допълващи се компонента:

• подходящо по размери и акустично обработено помещение;

• озвучителна система, отговаряща на съвременните звукови формати;

• видеомонитор, видеопроектор и екран (или и двете), съобразени с видеоформатите, които ще бъдат използвани;

• подходяща система за осветление (в по-голяма част от домашните киносалони няма прозорци, за да се подобри звукоизолацията към другите части на жилището);

• система за управление на отделните компоненти

Ще разгледам накратко правилните технически стъпки за постигане на оптимален цялостен ефект при осъществяване на проект „домашно кино”. Разбира се, добре е всички описани части да бъдат съгласувани с архитект или интериорен дизайнер, както и с квалифицирано техническо лице.

ЧАСТ „АКУСТИКА”

Изключително важно е разположението на помещението спрямо останалите жилищни площи. Правилното ситуиране на домашното кино може да спести значително инвестицията в звукоизолация. Добре е домашното кино дае  максимално отдалечено от спалните и да има минимален брой врати и прозорци. Помещението трябва да е осево симетрично и с правилни пропорции (дължина, ширина, височина). Трябва да се осигури  необходимата звукоизолация както на преградните конструкции, така и на вратите и евентуалните прозорци. Вътрешната акустична обработка трябва да осигури невъзможността за възникване на нежелани звукови отражения, и то в достатъчно широка честотна област. При малки помещения е задължително да се вземат мерки за поглъщане на нежелани ниски честоти, както и ако се изисква, да се добавят дифузни елементи, които да създава илюзия за акустически по-голямо помещение. Необходимо е да се обърне внимание на шума, който предизвиква евентуалната климатизация на помещението, както и възможността за изтичане на шум към околното пространство.

 

ЧАСТ „ЕЛЕКТРОАКУСТИКА”

Тук идва моментът за избор на озвучителни тела, усилватели на мощност, процесори и декодери. Възможностите са много и в повечето случаи зависят само от горната граница на предполагаемия бюджет. 

За по-малки помещения са за предпочитане активни (с вградени усилватели) директно излъчващи озвучителни тела. При големи помещения с оглед постигане на необходимото звуково налягане се използват различни комбинации от пасивни звукови тела. Необходимо е да се подберат подходящи усилватели на мощност, както и да се изчислят сеченията на присъединителните кабели. При такива системи (с дву- или трилентово честотно разделяне) е препоръчително използването на активни филтри (това води до увеличаване на броя на усилвателите на мощност, но дава възможност за много по точни настройки на системата и значително повишаване на надеждността й). Не трябва да се пропуска и наличието на озвучително тяло (или тела) за възпроизвеждане на субниски честоти. Като правило то (те) се разполага(т) извън оста на помещението и параметрите им трябва да са съобразени с тези на основните озвучителни тела.

Групите озвучителни тела са – ляво, център, дясно (в идеалния вариант са разположени зад екрана, който трябва да е звукопроницаем) и ефектови – лява, задна и дясна. Отклоненията от стандартните положения на телата могат да бъдат до ± 100 както в хоризонталната, така и във вертикалната равнина.

Препоръчително е пиковите звукови нива на всяка една от групите озвучителни тела да достигат до 103-106 dB SPL в областта на централното зрителско място – т.е. сумарното звуково ниво може да достигне 113-116 dB – доста висока стойност, която трябва да се има предвид при планирането на звукоизолацията.

 ЧАСТ „МУЛТИМЕДИЯ”

Основна и неразделна  част от домашния киносалон е видео-мониторът или прожекционното устройство (или и двете). За възпроизвеждане на видеоинформация най-разпространен е формат 16:9 (широчина към височина на екрана или монитора). Следващият въпрос, който възниква, е колко голям трябва да бъде екранът или мониторът. Ако няма да възпроизвеждате детайлна графична информация, като например CAD файлове, то широчината на екрана е приблизително 1/8 от разстоянието до най-отдалечения зрител. При мониторите съществуват доста повече ограничения за размера на изображението – както механични, така и финансови – затова за по-големи помещения наличието на екран е задължително. 

Следващата стъпка при конфигурирането на системата е изборът на проектор. Основен (но не единствен параметър) е яркостта, която производителите на проектори специфицират в ANSI лумени. Изборът е свързан първо с големината на екрана, второ – със самата структура на екрана, и трето – с осветлението на самото помещение. Разбира се, важен е изборът на оптика, която при по-мощните проектори не е част от доставката, а трябва да бъде избрана допълнително, както и резолюцията на устройството, шумът, който то генерира, възможността за външно управление и др.

Не трябва да се забравя и навлизането на новите стандарти HD и 3D.

ЧАСТ „ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ”

Осветлението на домашния киносалон е важен компонент както за цялостната визия на помещението, така и за правилното му оразмеряване и разположението на осветителните елементи може значително да помогне за оптимизирането на мултимедийната система. Чрез регулиране на интензитета на осветлението лесно може да се постигне препоръчителното отношение между яркостта на изображението и околната яркост (10 към 1). При наличието на прозорци трябва да се предвиди възможността за затъмняване с помощта на щори или плътни завеси.

Чрез декоративни LED осветителни елементи може да бъде постигнат визуален ефект на истински киносалон, като спазвате изискванията за безопасност, важащи за публичните киносалони – осветяване на стъпала и други потенциално опасни в тъмното елементи, както и обозначаване на изхода.

При изграждането на електрозахранването трябва да се спазват основните принципи, важащи за проектиране на звукови системи – озвучителната система трябва да е на отделен кръг. Осветителната, мултимедийната и евентуалната локална климатизация се захранват отделно. Препоръчително е по възможност да се изгради локално ел. табло. 

ЧАСТ „АВТОМАТИЗАЦИЯ”

Както се вижда от гореизложеното, пълноценният домашен киносалон е сложна и разнородна система, която в общия случай трябва да бъде обслужвана от хора без специални технически умения и без нагласа да придобият такива. Не особено разточителна система за домашно кино се състои от 4-5 различни устройства, като при по-функционалните модули могат да достигнат до 10-15. Всички те се управляват по различен начин и целта на автоматизираната система е да обедини всички протоколи в един, прегледен и достъпен за неизкушения потребител интерфейс. То може да бъде по желание на собственика от един бутон включено/изключено до голям панел, чувствителен на допир или пък интелигентен телефон.

Изграждането на домашния киносалон е пресечна точка на много специалности, към които собственикът би трябвало да се отнесе с особено внимание и добре да обмисли всички изброени по-горе възможности. Това в крайна сметка ще му се отплати с изживявания, каквито може да има само в най-добрите зали и киносалони по света.

Автор: Автор: инж. Георги Хлебаров
Закони Нормативна база Коментари