Обучителен курс

Студентски конкурс „Какво струват мечтите?“

14.02.2014
Арх.Ива Делова, Асоциация за стр...
167

За приемствеността на младото поколение , свободата на дизайна и отговорността в използването на материалите.

Асоциация за строителство с естествени материали е неформална група, с общи интереси в области, като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите

Закони Нормативна база Коментари