Новият керамичен блок Porotherm 25 Thermo на Wienerberger

Новият дизайн на решетката, подобрените топлоизолационни показатели и обемно тегло са параметрите, които характеризират новите блоковете за зидария Porotherm 25 Thermo.
24.01.2023
Винербергер ЕООД
1401
wienerberger, керамични блокове, Porotherm 25 Thermo
Източник: Wienerberger

Porotherm 25 Thermo е керамичен блок, предназначен за изграждане на неносещи външни стени с дебелина 25 cm. С подобрената рецептура на продукта, пониженото обемно тегло и новия дизайн са повишени топлоизолационните характеристики на глинения блок за зидария.

 Предимствата на Porotherm 25 Thermo


Подобрена решетка на тухлата - правилна геометрия и здравина
Оптимизирано тегло на керамичния блок
По-добри топлоизолационни показатели
По-добър продукт на същата цена спрямо стандартния Porotherm 25
По-изгодно решение за един квадратен метър готов зид
(изисква 2 см по-тънка изолация, което намалява цената на 1 кв. м.)
 

 


Характеристика на глината за новото Thermo
Преимуществото на строителната керамика, особено порозираната такава, пред останалите строителни материали си остава топлоизолацията. Строително-керамичните изделия имат ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло и отлична способност да акумулират топлината, като по този начин помещенията, изградени с тухлени стени, са топли през зимата и прохладни през лятото.
 

Уникалността на блоковете за зидария на Винербергер   се дължи преди всичко на избора на суровини. Специалистите от Винербергер порозират керамиката си, т.е. добавят порозиращи естествени материали (обикновено дървесни стърготини) към глината, като в процеса на изпичане те изгарят и образуват пори в керамичния череп, като то този начин намаляват плътността му и подобряват топлоизолационните свойства на блоковете за зидария Porotherm.<  Порозиране на глината с дървесни стърготини
Снимка: WienerbergerБързо растящите изискванията към сградите във връзка с тяхната енергийна ефективност, както още по-бързи темпове, с които растат и цените на основните енергоносители стимулират производителите да търсят максимално добри решения, които да са в услуга на строителните предприемачи. Ако разгледаме изискванията за референтните стойности на коефициента на топлопреминаване (U-стойността) на различни конструктивни елементи, актуалните изисквания на коефициентите на топлопреминаване на стени, подове и прозорци са двойно по-високи в сравнение с референтите им стойности, които са били валидни към 2000 г. Разбира се, заедно с тях се увеличават и изискванията към топлоизолационните свойства на строителните материали.  


В отговор на най-новите търсения на пазара във връзка с техническите характеристики на продуктите и за да осигури иновативни решения на своите клиенти, специалистите  от Винербергер създадоха нов блок за зидария с нова рецептура, оптимизирано обемно тегло и нов дизайн на решетката на блока. По този начин те успяха да подобрят топлоизолационните свойства на продукта, като изчислителният коефициент на топлопроводност λ u на новия им блок – Porotherm 25 Thermo е понижен до 0,168 W/(mK).
 

При това положение за стени с блокове Porotherm 25 Thermo са необходими 2 см по-малко топлоизолационен материал в сравнение със стандартните блокове Porotherm 25 (λu = 0,26 W/(mK)) за постигането на един и същ коефициент на топлопреминаване на стената (U-стойност), съответно това води до спестяване на разходите за топлоизолационния материал. Ако се сравнят зидове, изградени с Porotherm 25 Thermo и Porotherm 25, при еднаква дебелина на топлоизолационния материал, може да се понижи коефициента на топлопреминаване на стената, изградена с новия блок за зидарии Porotherm 25 Thermo, с около 10%, като по този начин ще се повиши енергийната ефективност на сградата и да плащането на по-ниски разходи за отопление и климатизация.   

 


Грижата за околната среда, нейното опазване и осигуряването на добър живот за идните поколения са въпроси, по които Винербергер работи активно като постоянно оптимизира процесите в производството си и своите продуктите. Новите блокове за зидария Porotherm 25 Thermo са не само с подобрени топлоизолационни характеристики, но чрез оптимизирането рецептурата и решетката на продукта, екипът от специалисти на Винербергер успя да намали емисиите на въглеродния диоксид по време на производството, за да предложи на свиите клиенти не само строителен материал за поколения напред, но и да подпомогне процеса за осигуряването на по-добро бъдеще на новите генерации. 
 

Закони Нормативна база Коментари