Нова генерация дренажни системи от Гимекспорт АД

Вълнообразна дренажна система
15.03.2007
Гимекспорт АД
1463
дренажни системи, геотекстил, ГИМЕКСПОРТ
Вълнообразна дренажна система
Източник: ГИМЕКСПОРТ АД

ВЪЛНООБРАЗНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА
 
Геосинтетичната дренажна система от полипропиленово (ПП) или полиетиленово влакно (ПЕВП), нагънато триизмерно във вълнообразна структура. В комбинация с иглонадупчения нетъкан геотекстил, представлява високоефективна дренажна система. Вълнообразната структура е едно подобрение на произволно ориентираната структура на продукта и притежава по-висока устойчивост на натиск и по-добро дренажно действие.
 
 
Ефективност на дренажното действие
Благодарение на своята вълнообразна структура продуктът притежава много добри дренажни х-ки във всички посоки. Иглонадупченият филтриращ геотекстил осигурява много добри механични, филтрационни и хидравлични характеристики на материала (отвеждане на водата без загуба на налягане).
 
 
Приложения:


 • При отвеждане на дъждовна вода и газ при сметища
 • При дрениране на подземни конструкции или сгради
 • При площен дренаж при транспортна инфраструктура
 • При дрениране на покривни площи
 • При натоварване по-голямо от 50 kN/m2

 


                                                                                             
Дренажни канали                                                                                 Площен дренаж на спортни площадки


 


                                                      
 Дренаж на сутеренни стени и подземни съоръжения    Дренаж на подпорни стени                                Дренаж на спортни площадки

ГЕОСИНТЕТИЧНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА
 
Геосинтетична дренажна система от високоякостна мрежа от (ПЕВП), комбинирана с иглонадупчен  нетъкан геотекстил за високоефективни дренажни приложения с повишено натоварване. Иглонадупченият филтриращ геотекстил притежава много добри механични, филтрационни и хидравлични характеристики (отвеждане на водата без загуба на налягане)              
 
 
Устойчив на натоварвания
Материалът се използва при натоварвания по-големи от
100 kN/m2 без влошаване на дренажната способност.
 
 
Отлични дренажни характеристики
Благодарение на характерното си сечение и кръстосани ребра материалът не понижава съществено дренажната си способност дори при натоварване от 500 кN/м2.
 
Приложения:


 • При отвеждане на инфилтрат, дъждовна вода и газ при депа за отпадъци
 •  При дренаж при подземни съоръжения и мостови основи
 • При дренаж при тунелни съоръжения
 • При дренаж на дълбоки ивични изкопи
 • При контролен дренаж при язовирни стени
 • При натоварване по-голямо от 500 kN/m2

           
 

Закони Нормативна база Коментари