Нова генерация дренажни системи от Гимекспорт АД

ВЪЛНООБРАЗНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА
08.07.2010
84
дренажни системи, геотекстил, ГИМЕКСПОРТ
Нова генерация дренажни системи от Гимекспорт АД
Източник: ГИМЕКСПОРТ АД

ВЪЛНООБРАЗНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА
 
Геосинтетичната дренажна система от полипропиленово (ПП) или полиетиленово влакно (ПЕВП), нагънато триизмерно във вълнообразна структура. В комбинация с иглонадупчения нетъкан геотекстил, представлява високоефективна дренажна система. Вълнообразната структура е едно подобрение на произволно ориентираната структура на продукта и притежава по-висока устойчивост на натиск и по-добро дренажно действие.
 
 
Ефективност на дренажното действие
Благодарение на своята вълнообразна структура продуктът притежава много добри дренажни х-ки във всички посоки. Иглонадупченият филтриращ геотекстил осигурява много добри механични, филтрационни и хидравлични характеристики на материала (отвеждане на водата без загуба на налягане).
 
 
Приложения:
    При отвеждане на дъждовна вода и газ при сметища
    При дрениране на подземни конструкции или сгради
    При площен дренаж при транспортна инфраструктура
    При дрениране на покривни площи
    При натоварване по-голямо от 50 kN/m2
 
 
ГЕОСИНТЕТИЧНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА
 
Геосинтетична дренажна система от високоякостна мрежа от (ПЕВП), комбинирана с иглонадупчен  нетъкан геотекстил за високоефективни дренажни приложения с повишено натоварване. Иглонадупченият филтриращ геотекстил притежава много добри механични, филтрационни и хидравлични характеристики (отвеждане на водата без загуба на налягане)
 
 
Устойчив на натоварвания
Материалът се използва при натоварвания по-големи от
100 kN/m2 без влошаване на дренажната способност.
 
 
Отлични дренажни характеристики
Благодарение на характерното си сечение и кръстосани ребра материалът не понижава съществено дренажната си способност дори при натоварване от 500 кN/м2.
 
Приложения:

  • При отвеждане на инфилтрат, дъждовна вода и газ при депа за отпадъци
  •  При дренаж при подземни съоръжения и мостови основи
  • При дренаж при тунелни съоръжения
  • При дренаж на дълбоки ивични изкопи
  • При контролен дренаж при язовирни стени
  • При натоварване по-голямо от 500 kN/m2

 

Автор:
Закони Нормативна база Коментари