Новата ALPHA2 - Нови стандарти за надеждност и ефективност.

Пълна гама професионални циркулационни помпи на Grundfos за отопление, климатизация и охлаждане.
15.11.2012
Грундфос България ЕООД
9
alpha2, циркулационна помпа, grundfos, отопление, помпи
Перфектната циркулационна помпа за отопление и охлаждане.
Източник: Грундфос България ЕООД

ALPHA2 е изцяло нова помпа, която наследява световноизвестната надеждност на продуктите на Grundfos. Благодарение на 60-годишния си опит и продадените повече от 3 000 000 помпи от гамата ALPHA2, Grundfos.
ALPFA2
е в уникалната позиция да продължи традициите с висококачествени продукти, които надминават изискванията на стандартите и очакванията на потребителите. Новата високоефективна циркулационна помпа ALPHA2 използва доказани технологии от предходните модели и е изцяло подобрена, за да предложи изключителна надеждност. 
Новата ALPHA2 се предлага стандартно с катафорезна обработка на повърхността на корпуса. Това осигурява най-добрата защита от корозия, благодарение на която ALPHA2 е подходяща за използване във всякакви системи за охлаждане. 
Керамичният вал и лагери на новата ALPHA2 намаляват до минимум триенето и гарантирано увеличават жизнения цикъл на помпата. 

Ефективност от бъдещето 
Grundfos подкрепя и насърчава стриктните законови изисквания за ефективност на помпите като част от усилията да се намалят сметките за електроенергия и да се опази околната среда. Grundfos с гордост заявява, че новата ALPHA2 подобно на предшествениците си е изпреварила времето си.  Директивата за енергоемки продукти (EuP) постановява всички циркулационни помпи да имат индекс за енергийна ефективност (EEI) под 0,23 през 2015 г. Новата ALPHA2 изпреварва тези общоприети стандарти и затова помпата е сред най-ефективните продукти с етикет Grundfos Blueflux®

Благодарение на усъвършенствания двигател с неодимов магнит и подобрената хидравлика новата ALPHA2 има индекс за енергийна ефективност (EEI) само 0,15 и осигурява спестявания на енергия и комфорт за потребителите от бъдещето. Етикетът Grundfos Blueflux® е вашата гаранция, че новата ALPHA2 е оборудвана с най-ефективния двигател, достъпен в момента – с доказаната надеждност и висока степен на рециклируемост на продуктите на Grundfos. 

ALPHA2 – ПРЕДИМСТВА 
Направени са няколко ключови промени в конструкцията, благодарение на които можете да използвате новата ALPHA2 в охладителни системи с температури на течността до +2°C. Това означава, че новата ALPHA2 може да се използва не само в приложения за отопление, но също и в 90% от приложенията за климатизация и охлаждане. Затова отсега нататък няма значение дали търсите перфектна циркулационна помпа за отопление или охлаждане. Новата ALPHA2 обединява и двете. 

Работата с помпата ALPHA винаги е била изключително лесна – с новата ALPHA2 всичко е още по-лесно: 
• По-добра работа с водеща на пазара ефективност (EEI.0,15) в по-компактна конструкция 
• Нов дебитомер за информация, отстраняване на неизправности или балансиране 
• AUTOADAPT избира най-подходящата крива на регулация за постигане на ефективност и удобство 
• Иновативен щекер улеснява свързването на помпата 
• Включени термоизолационни кожуси - новата ALPHA2 е подготвена за всичко 

НоВата ALPHA2 е не само по-ефективна и по-надеждна от предходните модели, но и по-универсална.
Използвайте интуитивния дисплей, за да изберете един от четири режима за управление на ALPHA2: константно налягане, пропорционално налягане, константна скорост и фабричната настройка: AUTOADAPT. Всеки режим за управление разполага с три варианта, което прави общо 10 настройки за режима на управление, между които да избирате за максимална гъвкавост и енергийна ефективност. Все пак е препоръчително помпата да работи в режим AUTOADAPT в 80% от системите.  Интуитивното управление с едно натискане на бутон позволява лесно избиране на режим за управление. Настройките се запаметяват автоматично. Ако е активирана функцията "Нощен режим", новата ALPHA2 автоматично намалява скоростта на двигателя, когато температурата на системата спадне, с цел пестене на енергия. 

Нова конструкция на двигателя 
Двигателят на ALPHA2 е обновен, за да се увеличи още повече коефициентът на полезно действие. 

AUTOADAPT 
Интелигентният режим за управление AUTOADAPT автоматично се адаптира към потреблението в системата и избира най-подходящата крива за управление с пропорционално налягане. Този иновативен режим за управление се възползва напълно от електронното управление на скоростта и изключително улеснява инсталирането на ALPHA2
Какво прави AUTOADAPT? 
• улеснява настройването на помпата – само с натискане на един бутон 
• анализира потреблението в системата и автоматично адаптира работата й 
• Постига най-високо ниво на комфорт с най-ниска енергийна консумация 

Как работи? 
Новата ALPHA2 с технология AUTOADAPT непрекъснато търси настройката, предоставяща най-голям комфорт при минимална енергийна консумация, и задава възможно най-ниския напор, за да удовлетвори потреблението в системата. 
Референтни настройки 
При зададен режим AUTOADAPT новата ALPHA2 стартира работа с фабрична референтна работна точка от референтна крива с пропорционално налягане, разположена в центъра на зоната на регулация на AUTOADAPT. От тази точка помпата ще започне веднага да анализира профила на потреблението. Aко след време работната точка на системата се отклони от референтната работна точка, помпата автоматично ще адаптира работата си. с други думи, помпата ще избере по-висока крива с пропорционално налягане, ако потреблението е по-високо от референтната работна точка, и по-ниска крива – ако потреблението е по-ниско от референтната работна точка. 

Autoadapt - разработена и патентована от GrUndfоs, технологията AUTOADAPT позВоляВа лесно и безпроблемно инсталиране
Новата референтна настройка след като избере най-подходящата за потреблението крива с пропорционално налягане, AUTOADAPT също автоматично ще зададе нова референтна работна точка. след това процесът започва отново, за да може AUTOADAPT винаги да се адаптира към промените в профила на потреблението. 

Интервали на регулация 
Промените в референтната работна точка и кривата с пропорционално налягане се основават на анализ на работата в рамките на няколко дни. Резките промени в потреблението се управляват чрез регулацията с пропорционално налягане. 

Каква е ползата? 
AUTOADAPT е истинска иновация на пазара за малки циркулационни помпи. Възможностите за пестене на енергия, предлагани от новата ALPHA2, са огромни и това е една от основните причини тя да бъде толкова популярна сред инсталаторите и крайните потребители. 

В помощ на инсталатора 
Повечето инсталатори не разполагат с време да определят характеристиките на отоплителните системи, в които монтират циркулационни помпи. Новата ALPHA2 позволява просто помпата да бъде монтирана и да бъде активиран режим AUTOADAPT с увереността, че помпата ще се адаптира към потреблението и автоматично ще избере най-подходящата настройка. 

Крайни потребители 
Крайните потребители се нуждаят от надеждна помпа, която предоставя най-голям комфорт при най-ниските разходи и най-голямо опазване на околната среда. с по-висока енергийна ефективност и интелигентност новата ALPHA2 прави точно това – по-добре отпреди. 

Пълната гама продукти на Grundfos покрива всички области на приложение в сградитe: 
• Нагнетяване 
• Отопление 
• Охлаждане
• Геотермална енергия 
• Топлоснабдяване 
• Дезинфекция на води
• Пречистване на отпадни води 
• Събиране на дъждовни води 
• Пожарогасене 

www.grundfos.bg 
www.thinkingbuildings.bg
www.moderncomfort.grundfos.com

Автор: Грундфос България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари