нискоенергийна сград

Старата постройка консумирала енергия 280-300 kWh/кв.м. годишно бе разрушена и построена нова Пасивна жилищна сграда с десет пъти по-ниска консумация на енергия в диапазона 18-25 kWh/кв.м. годишно.

Анализът на термомостовете още в етап проектиране води до перфектна енергийно-ефективна сграда

Закони Нормативна база Коментари