НИКОЛ - Н ООД

Бизнес адрес

1335 София, жк. Люлин 10,ул.Архиепископ Прохор Охридски 21

 

За контакти

Тел.: +359 2 827 41 77

 

Лице за контакти
Наталия Николова

Фирмена информация

Изграждане на системи за свърхчисти води, микро- и ултрафилтрация, омекотяване, филтри активен въглен, обратна осмоза, бактериална обработка, UV-стерилизация и др., за хранително-вкусовата промишленост, винопроизводството, безалкохолните напитки, фармацевтиката, козметиката, производството, жилищното строителство, хотелиерството и бита.

Закони Нормативна база Коментари