Немско-българска пасивна къща в България

Проектирането на пасивната къща, която ви представяме, е съвместен немско-български проект.
08.07.2010
Мая Янева
83
пасивна къща, отоплителна система, соларна инсталация, сглобяема къща, дървени конструкции
Немско-българска пасивна къща в България
Източник: Снимки: Улрих Остхеерен

Проектирането на пасивната къща, която ви представяме, е съвместен немско-български проект. Инвеститорът е германец, който живее в България, а реализацията е в Стара Загора.
Базовият проект е разработен от германския архитект  Мартин Байер. От българска страна архитект Иван Кирчев изработва детайлното  проектиране на къщата.
Изкопните дейности, както и всички бетонни части, са изпълнени от българската фирма „Широв“ ЕООД, Стара Загора. Дървените префабрикатни модули са немско производство – продукт на компанията Holzbau Hochrein. Работата по тяхното изпълнение на обекта е на самата компания Holzbau Hochrein.
Къщата в част отопление може да бъде причислена към групата на пасивните постройки. Поради намалената маса в резултат на специфичния строителен метод, който се характеризира с дървени конструкции, изчислената отоплителна мощност възлиза на около 3,13 kW, което се равнява на около 17 kWч/кв. мпри сградите без активна отоплителна система. При т.нар. пасивни сгради тази стойност възлиза на < 15 kWч/кв. м.
Основната отоплителна система и топлата вода в къщата са осигурени със слънчеви панели.
Монтираните на стената (около 23 кв. м) и на покрива (около 26,6 кв. м) соларни компоненти ще позволят да се постигнат изчислителните стойности на необходимите отоплителна мощност и разход на питейна вода, както и захранването на соларен резервоар с обем около 23 000 литра.
Термичната соларна инсталация е двустепенна и е монтирана на стената на къщата и върху покрива. По този начин се постига оптимално използване на слънчевата енергия даже и при ниска интензивност на слънчевото лъчение. Соларната инсталация осигурява около 86% от необходимата топлинна енергия.
Недостигът от 14% се дължи на нелинейността на диаграмата, която показва интензивността на слънчевото греене (например през декември). Когато няма слънце и температурата на водата в резервоара е под необходимия минимум, за осигуряване на недостигащите 14% топлинна енергия e предвидено използването на камина на твърдо гориво. По този начин се осигурява 100% отопление на сградата с помощта на възобновяеми източници на енергия.
Освен това в къщата има вентилационна система за топлообмен.

Автор: Мая Янева
Закони Нормативна база Коментари