Независима система за водоснабдяване

За собствениците на извънградски къщи, които искат да си осигурят собствено водоснабдяване, е интересно да знаят как да подходят правилно по въпроса, как да заобиколят “подводните камъни”.
08.07.2010
Алена КИПРЕЕВА
26
помпи, локално, водоснабдяване, сондаж
Независима система за водоснабдяване
Източник: Още за къщата

За собствениците на извънградски къщи, които искат да си осигурят собствено водоснабдяване, е интересно да знаят как да подходят правилно по въпроса, как да заобиколят “подводните камъни”. Тук цитираме отговорите на въпроси в тази област дадени от руски специалисти на репортерката Алена Кипреева.

ПЪРВА СТЪПКА - Cондажен отвор

С какво започва планирането на местна система за водоснабдяване?
Отговорът дава Александър Зайковский, заместник-директор на фирма “Геолстрой” ООО:

Първата стъпка е да се определят местата за пробиване на сондажен отвор за вода, който да се превърне в източник за снабяване с вода. За целта е необходимо да се извика специалист: той идва със собствено оборудване и провежда проучване, въз основа на което ще препоръча сравнително най-подходящото място за сондажния отвор.

Някои собственици на къщи се опитват да определят мястото за пробиване сами, например с помощта на рамка, която като че ли “реагира” на водата, но такова проучване е неефективно, особено ако почвите са наситени с каменисто-скални материали. По-добре е специалист да даде информацията за възможните места със сравнително най-вероятно наличие на водоносни слоеве въз основа на научно изследване.

Когато мястото за пробиване на сондажния отвор е установено, трябва да се получи и разрешение за ползване на подземните води от съответните органи.

Какво значи “проектиране на сондажни отвори” и за какво е нужно то?
С помощта на проектирането може да се прогнозира обемът на водата, който ще се получава от сондажния отвор. Например, ако обемът е 200-300 литра на час, това количество може да не е достатъчно за водоснабдяването на вила с няколко бани, басейн и градина с изкуствено поливане. В този случай трябва да се предвиди и система за събиране на вода, като е важно в нея водата да остава свежа и да не се замърсява.

Проектирането на сондажни отвори предполага и пресмятане на дълбочината им, диаметъра на укрепващите ги колони, диаметъра и последователността на поставяне на филтрите и редица други параметри.

Важно е да се обърне внимание и на това крепителната колона да бъде непременно циментирана, тогава сондажният отвор няма да се рони. Нужно е да се спазва и режим на ползване на кладенеца: поне веднъж в месеца той трябва да се прочиства. И накрая, сондажният отвор не трябва да се претоварва.

Каква е приблизителната стойност на работата за пробиването на сондажен отвор?
Цената варира в зависимост от района. Колкото е по-твърда почвата, толкова повече се износват изкопаващите земята инструменти и това се отразява на цената.

Трябва да се обърне внимание, да се внимава, ако в някоя фирмата дадат 100 % гаранция за това, че ще доставят вода без предварително проучване. Случва се такива фирми да подпишат договор, да получат аванс и да дадат некачествена работа, в резултат на което не стигат до вода. Прекъсват работа, а авансът не връщат.

“Ако някоя фирмата ви обещава 100 % гаранция за това, че ще ви достави вода без предварително проучване, това е сериозен повод за безпокойство.”

Сондажният отвор трябва да се пази от самото начало
Превишаването на дебита на сондажния кладенец може да доведе до неприятни последствия. Дебит – това е количеството вода, изваждано от сондажния отвор в кубически метра за един час или литри в секунда. Има случаи, когато стопаните пробиват сондажен кладенец, а след това го снабдяват с по-мощна помпа и включват към нея и съседа.

В този случай е възможно да се превиши дебитът на кладенеца и в резултат да се размъти водата, да се смеси с пясък, да се разрушат водоносните слоеве. За отстраняването на тези повреди може да се наложи използването на допълнителни филтри. Но даже и в този случай качеството на водата може да се влоши.

ВТОРА СТЪПКА - Помпи

Кой е следващият етап в изграждането на локално водоснабдяване, след като сондажният отвор е вече готов?
Отговаря Елена Груздева , специалист на фирма “Грундфос”:

Когато сондажният отвор е готов и са постигнати нужните хидродинамични характеристики, остава да се оборудва кладенецтъ с помпи. Помпите, предназначени за индивидуално водоснабдяване, могат да бъдат разделени в две големи групи: повърхностни и потопени/дълбочинни. Повърхностните помпи се монтират в къщата и се съединяват с водоизточника с тръбопровод.

Потопените/дълбочинни помпи се използват главно в артезиански кладенци, макар че съществуват и специални агрегати за сондажни отвори. Те могат да се монтират непосредствено в сондажния отвор (кладенеца) и могат да качват водата от 600 м дълбочина.

Главният фактор при избора на помпа е дълбочината и характерът на водоизточника. Общото правило е: до дълбочина 8 м може да се използва повърхностна помпа, за по-дълбоки кладенци и сондажни отвори – дълбочинни.

След като се определи типът помпа, трябва да се пресметне какъв ще бъде максималният разход (количеството необходима вода) за вашата водоснабдителна система. Това зависи от броя на разпределителните точки на водопровода (душ, мивка, тоалетна и др.).
Доколкото водата винаги съдържа някакви твърди примеси със силно абразивни свойства, желателно е помпата да бъде направена от висококачествена неръждаема стомана и съвременни композитни материали.

Важен момент при подбора на помпа е избирането на мембранния казан/котел. Основното му предназначение е да обезпечи нормална работа на помпата в автоматичен режим. Това означава, че утечките в системата и малкият разход на вода няма да водят до много често включване на агрегата.

Основният проблем при експлоатацията на дълбочинни помпи е относителната им чувствителност към спад на напрежението, което на някои места е често срещано. Затова е по-добре да се вземе агрегат с вграден стабилизатор на напрежението.

Още един критерий е съотношението цена-качество. Очевидно е, че сложният агрегат, който представляват помпите, трябва да служи повече от един ден. Съответно, трябва да се обръща внимание на репутацията на фирмата производител, дали предлага удобен сервиз с много клонове, дали има служба за техническа поддръжка за обслужване на клиенти. Това е особено важно за помпите при сондажен отвор - тяхното изваждането и ремонт са скъпи и ремонтът обикновено трае дълго.

До дълбочина 8 м могат да се използват повърхностни помпи, за по-дълбоки кладенци и сондажни отвори – потопени/дълбочинни.
Определяне на проектирания максимален разход на вода

Проектираната стойност на максималния (за секунда или за час) разход се изчислява по формулата Qmax = SQn, където Qn – е стойността на нормативния разход на вода през един прибор в м3/ч.

Имайки тези данни, трябва да се провери източникът на вода дали съответства на хидравличните характеристики, необходими за максималния разход на вода. Особено важно е това да се направи при черпене на вода от кладенец/сондажен отвор. Най-добре е за максимален разход да се счита стойност, която е с 5-10 % по-малка от дебита и в никакъв случай да не я превишава, защото това може да доведе до разрушаване на отвора и съответно счупване на помпата.

След определяне на максималния разход и дали за него съответстват параметрите на сондажния отвор, трябва да се пресметне необходимото максимално налягане. Това става по формулата H = Ptap h 10,2 + Hgeo + SHf

Ptap е налягането, което е необходимо да бъде създадено в системата. Обикновено налягането в градската мрежа
е 2-3 бара;
Hgeo е геодезичното налягане. Разликата във височините от динамичното ниво до най-високата точка за разпределение
на водата в метри воден стълб;
SHf сума от загубите на налягане по дължината на тръбопровода и локалните загуби (при завой, тройници, кранове и др.)
Затова е желателно да има схема на водоснабдителната система. Обикновено сериозните продавачи и монтажници
на водопроводна техника имат специални програми за пресмятане на параметрите на системата.

Датската фирма GRUNDFOS предлага два вида петдюймови помпи от серията SPO (с потопен или сух монтаж). Потопената помпа има поплавъчен превключвател за автоматично включване и изключване и защита на сух ход. На входа е монтиран решетъчен филтър, предпазващ от попадането на твърди частици. Моделът SPO с плоска основа е предназначен за “сух” вариант на монтаж и може да бъда използван за повишаване налягането на водата в съществуващата система зо водоснабдяване на извънградската къща.

Автор: Алена КИПРЕЕВА
Закони Нормативна база Коментари