Настилките – избор и техника на полагане

Пътеките са съществена част от ландшафтния проект на всяка градина.
15.06.2010
ланд.арх. Анита Янева
1208
настилки, градина, ландшафт, пътеки, плочи
Пътеките са съществена част от ландшафтния проект на всяка градина.
Източник: www.wienerberger.bg

Пътеките са съществена част от ландшафтния проект на всяка градина. Те служат за комуникация между отделните зони в двора и представляват важен елемент от декоративното оформление. В съчетание с останалите елементи от проекта те могат да бъдат самостоятелно обособени зони с декоративна цел или да са част от композиционни групи заедно с растителността и съоръженията в градината.
Когато се прави ландшафтният проект на градината, трябва да се предвидят подходящите настилки за конкретния двор и да се съобразят с ред други фактори. От основно значение е предназначението на пътеките или площите, които ще се покриват с настилки – дали те са за пешеходно преминаване, дали са за автомобили, дали са за първостепенни или второстепенни подходи. Различни решения за настилките се обособяват и поради различната растителност в даден парцел. Ако има налична стара растителност, тя трябва да бъде вписана удачно при правенето на настилки и при цялостния проект на двора – такава растителност обикновено е предпоставка за по-малко настилки. Докато нов проект, без налична растителност, предразполага към съсредоточаване върху настилките като основен декоративен елемент, защото развитието на нова растителност отнема доста време (3-4 г.), през което настилката може да бъде акцент в един двор.
Други решаващи фактори при избора на настилки са големината на дворното пространство, наклонът му, функционалното разпределение на градината, архитектурата на къщата. За оформянето на алейната мрежа значение имат мястото на парцела и стилът на плана – геометричен, пейзажен, класически или съвременен. Ако на терена има налични възвишения и различни височини, може да се използват, за да се получи по-интересна визия на двора, вместо да се стремите да изравните различните височини. Задължително се съобразете с наличната възрастна растителност, тъй като тя е най-голямото богатство на даден парцел. Едно възрастно дърво може да бъде център за обособяване на място за сядане в градината или център за обособяване около него на растителна група.


 

Материалите, от които ще се изгражда пътечната мрежа, зависят от желаната форма на дадената зона и нейното предназначение. Различните материали дават различни възможности – естествените материали като сечен камък и чакъл са по-подходящи за пейзажен стил, докато модерните материали като керамика, щампован бетон и бетонови плочи са по-подходящи за модерен стил, тъй като от тях се изграждат предимно правоъгълни и квадратни форми.Източник: www.wienrberger.bg


Размерите на пътеките и площадките в градината зависят от тяхното предназначение – дали са главни или второстепенни. Типът настилка също зависи от предназначението на пътеката или площадката – дали е за пешеходно или автомобилно движение. Пътеките, които са за ежедневно ползване и са предназначени за хора, трябва да са с ширина 1.0-1.20 м, достатъчно за едновременното движение на двама души. Ако къщата е по-голяма, тогава размерът на пътеката е допустимо да бъде 1.80-2.0 м. Второстепенните пътеки, които са подход към по-отдалечени зони в двора като барбекю, стопанска част или детска площадка, не е необходимо да са широки – за тях оптималният размер е 60-70 см. Когато за някоя част се предвижда така наречената плочопътека, необходимата ширина за нея 30-60 см. При този тип пътека разстоянието между центровете на тези отделни плочи, които формират пътеката, трябва да е с размера на една средна човешка стъпка – 60-65 см.


 

Материали и технология на полагане на различните видове настилки
Незапечатани настилки – те се правят от трошен камък, баластра или шлака. Последният повърхностен пласт се прави от глинест пясък. Така повърхностната вода може да прониква в по-дълбоките почвени слоеве. Те са особено подходящи за пейзажен стил, тъй като се вписват в естествения рисунък на градините. Начинът на полагане на този тип настилка изисква два пласта. Отдолу се полагат около две трети от общата дебелина на настилката едър трошен камък, шлака и сгурия. После се поливат с вода, за да се постигне уплътняване. Върху този така обособен основен пласт се формира подравняващ пласт от по-фин материал. Покритието най-отгоре се изпълнява от пясък или трошен камък.Източник: www.wienerberger.bg


Настилки от плочи
В миналото, както и днес, фаворитен материал за изграждането на настилки са били естествените каменни плочи. Днес има широк спектър материали, които са подходящи за целта – бетонови плочи, гранитогрес, керамика. Естествените плочи се добиват в кариери чрез цепене. Те са с неравна повърхност и са подходящи за външни настилки. Обикновено по произход са пясъчник, гнайс, варовик. Други видове по-издръжливи скални породи, но и по-скъпи, са гранит, базалт, порфир. Те могат да се добиват чрез машинно рязане. Необработени плочи при нареждане трябва да се напасват една към друга по форма и размер. Не е препоръчително фугите между такъв тип плочи да са прекалено големи. Когато плочите са правоъгълни, най-подходящо е те да се нареждат растерно. При правоъгълни плочи широката страна е препоръчително да се нарежда перпендикулярно на посоката на движение.Източник: www.wienerberger.bg


Паважни настилки
Те се изграждат от материали с кубична, паралелепипедна или неправилна форма. Това позволява да се подреждат в разнообразни декоративни орнаменти. У нас са популярни каменни павета от гранит, червен пясъчник и бетонни павета. Калдъръмените улици от недалечното минало са изграждани от ломени или речни камъни. Те са особено ефектни. Когато са предназначени за по-голямо натоварване, добре е основата да бъде по-здрава и с дебелина 15-20 см. При пешеходни зони основата може да е 10 см. Върху основата се полага циментов разтвор или направо върху основата се нареждат паветата, а фугите се уплътняват с глинест пясък или циментов разтвор.
Настилки от бетон
Бетоновите плочи дават възможност за най-разнообразни конфигурации. Те са с по-ниска цена, имат различна повърхност и широка гама цветове. Плочите могат да се полагат върху основата с разтвор или без разтвор. За варианта без разтвор плочите трябва да са с по-голяма дебелина. Когато се полагат с разтвор, основата се подготвя от трошен камък и пясък, отгоре се залепват плочите с циментов (или варо-циментов) разтвор.

Затревени настилки
Те се изграждат с градинска решетка от бетон (има и модерни разработки от полиетилен) и представляват своеобразно съчетание на настилка и тревна площ. Модулните елементи се съединяват и се изгражда здрава основа с отвори, където се засява трева. Тези системи са подходящи за алеи с високо натоварване или за покритие на мястото за паркиране на автомобила в двора или неговия път от входа на двора до гаража. Тези решетки дават възможност за равномерно израстване на тревата и равномерно разпределение на водата.

Закони Нормативна база Коментари