наредба №2 на МРРБ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ОРГАНИЗИРА В ГРАД СОФИЯ СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ

От 6 октомври 2008 г. е в сила Наредба № 2 на МРРБ, свързана с проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

Закони Нормативна база Коментари