Най-важното е да възприемаме покрива, като цялостна система

Интервю с Георги Иванов Мениджър Бизнес развитие във ВИ ДЖИ ЕФ
15.09.2013
Ви Джи Еф ООД
1284
вентилиран покрив, битумни керемиди, покривна система, ВИ ДЖИ ЕФ, турска керемида
Вентилиран скатен покрив, изпълнен с покритие от битумни керемиди
Източник: ВИ ДЖИ ЕФ

Интервю с Георги Иванов
Мениджър Бизнес развитие във ВИ ДЖИ ЕФ

Като експерти в покривните системи, какво е решението, което препоръчвате при изграждане на скатни покриви?

Това, на което първо следва да се обърне внимание е конструктивния детайл – дали е спесифицирана стоманобетонна или дървена конструкция, както и какво е предназначението на подпокривното пространство.  Все по-често сградите със скатни покриви са проектирани с използваеми тавански помещения. Именно за този тип строителство изключително подходяща е система на вентилиран покрив. Тя е резултат на дългодишни проучвания и практически опит и цели постигане на комфортни условия на местообитание, чрез осигуряване на оптимални условия за работа на топлоизолацията, както и по-дълъг живот на покривната конструкция.  Принципите на вентилация са приложими при покриви с разнообразен тип покритие – керамични, бетонни или и най-вече с битумни керемиди.


Детайл на вентилиран скатен покрив - елементи на системата 

Важно е да бъдат изпълнени 3 условия, за да бъде работещ вентилираният покрив:
1. Да се осигури въздушен вход (отвор при стрехите), през който в конструкцията да навлиза студен въздух ;
2. Да се оразмери и изгради вентилационна камера между топлоизолационния слой и покривното покритие;
3. Да се предвиди въздушен изход (вентилируемо било или отдушници), през който да се отвежда топлия въздух.

Когато системата е надеждно изпълнена, най-общо казано ползите са: по-ниски температури в подпокривните пространства през топлите месеци; предотвратяване на конденз в топлоизолацията, натрупване на сняг и лед по стрехите през зимата, и разбира се - здрав и сух покрив.

Стремим се да работим съвместно с архитекти и топлотехници, така че инвеститорите да имат предписание за коректния покривен детайл (вид, характеристики и последователност на елементите) още на етап проектиране. Тук е моментът да отбележим, че размерите (височината) на вентилационната камера се определят от заложените дължина и наклон на ската.

Имате дългогодишен опит в областта на решения с битумни керемиди. Какви са най-често срещаните проблеми с този тип покривни системи и как да бъдат избегнати?

Най-важното е да възприемаме покрива като цялостна система – конструкция, топло и хидроизолационни системи, водоотвеждаща система. Когато тези елементи и връзката между тях са коректно проектирани, рисковете от последващи проблеми ще бъдат доста по-малко. Същевременно трябва да се обърне сериозно внимание и в процеса на изпълнение. Така например, често нарушената визия на покрива, поради неравности или откъснати езици се „приписва” на битумните керемиди. Дискутира се дали материалите са достатъчно качествени и дали изборът на система на залепване е бил правилен. Факт е, че качествените битумни керемиди се държат по коренно различен начин във времето по отношение на естетически качества и дълготрайност във времето. В повечето случаи обаче, посочените проблеми се дължат на недобре изпълнена основа за полагане на битумните керемиди. Имам предвид, че дъсчената обшивка не е чиста, гладка и равна. Издигания или потъвания на основата остават видими върху покритието от битумни керемиди. По-сериозният проблем е, че тези неравности предполагат битумните керемиди да бъдат под напрежение и възпрепятстват надеждното активизиране на системата на залепване. Така при силен вятър е възможно да се обърнат и откъснат езици от положените листове битумни керемиди. Независимо от какво е изпълнена обшивката – дъски или OSB плоскости, важно е материалът да е калиброван (да е с еднаква дебелина по цялата площ).

Друг проблем с нарушена визия възниква, когато скатовете граничат с фасада (комини, калкани, когато покривът е в контакт с фасади на по-високо ниво) и след монтаж на покривното покритие се извършва полагане на мазилка. Ако етапите на изпълнение не са съгласувани и не се подходи с грижата на добър стопанин, резултатът е видими следи от мазилка по битумните керемиди, които много трудно могат да бъдат почистени. Много често отстраняването на замърсяването означава подмяна на покритието от битумни керемиди в тази зона на покрива.

На база вашата практика, има ли модели битумни керемиди, които създават повече проблеми от други?

Богатството на цветове и модели на битумните керемиди дава възможност за изграждане на покриви с уникален облик. Това, че те са гъвкав материал ги прави изключително приложими върху различни наклони и повърхнини. В същото време не можем да пренебрегнем факта, че някои модели са по-подходящи за покриви с определена форма от други. За пример ще дам битумни керемиди с овална форма (Traditional или познати още като боброва опашка),  които са най-удачният избор за куполи и покриви с овална форма, тъй като площта на отделните езици е най-малка и позволява лесно обиране на кривините и надеждна покриваемост. Ако се спрем на модел с по-голям растер на езиците или неправилна геометрична форма в този случай, ще бъде изключително трудно да се спазват препокриванията и изпълнението на шарките. Освен това, за да се постигне водоплътност, ще има по-голям разход на материал.

Системата на залепване също е съобразена със спецификата на битумните керемиди. Модели с висока степен на изрязване на езиците (например Mosaik или познати още като пчелна пита) предполагат по-малка площ на презастъпване, затова притежават напълно самозалепваща основа. Битумни керемиди с правоъгълна форма (Rectangular) реално имат тънки прорези в езиците и за надеждното им залепване са достатъчни синхронизирани термоточки, разположени по долната повърхност.

Все пак, изборът на покривна конструкция и покритие, зависи в най-голяма степен от визията на архитекта за облика на цялата сграда, както и от предпочитанията на инвеститора.

Какво бихте посъветвали тези, които желаят самостоятелно да монтират система от битумни керемиди?

За тези, които смятат, че са достатъчно технически подготвени препоръчвам да използват базовите схеми за оразмеряване на покрива, тъй като това е първото и най-важно условие за стартиране на монтажа на битумни керемиди. Те се предоставят при закупуване на материалите. Освен това реномираните фирми за покривни решения публикуват подробни стъпки за полагане и филмчета в Интернет, които да улеснят този процес.

Моето лично мнение е, че надеждното  изграждане на покривна система изисква професионални умения, затова съветвам то да се остави в ръцете на специалистите. От една страна, така ще е ясно кой поема гаранционната тежест. От друга страна, строително монтажните работи следва да се извършат при строги правила за безопасност, така че да се избегнат рискови ситуации за живота и здравето. Не на последно място, опитът и познанията на изпълнителя следва да доведе до оптимално използване на материали с минимален процент фира.

Повече информация относно хидроизолационните и покривни решения на ВИ ДЖИ ЕФ можете да откриете тук.

Закони Нормативна база Коментари