Модерните коминни системи

Коминът е важна съставна част от всяка отоплителна инсталация.
15.03.2008
Шийдел Коминни Системи ЕООД
556
отопление, комин, коминни системи

Коминът е важна съставна част от всяка отоплителна инсталация. Той преминава от приземната част на сградата до покрива, което налага към проектирането и изграждането на комини да се пристъпва внимателно и с отговорност. Съвместимостта между горивната инсталация и коминната система е гаранция за сигурно, безопасно и дълготрайно функциониране. При отвеждане на изгорелите газове през комина, понижаването на температурата е от 10 до 15° C на линеен метър. С достигане до температура от 50 - 60° C започва кондензиране на парите, независимо от използваното гориво, като образуваният конденз има киселинен характер. За постигане на стабилност на системите, противопожарната безопасност и термодинамиката, при проектиране и изграждане на коминна система трябва да се вземат в предвид множество правила и физически закономерности.


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА НА МОДЕРНИТЕ КОМИННИ СИСТЕМИ
Aеродинамика
Точното съответствие на размерите на готовите елементи осигурява благоприятен режим на движение на потока на отвежданите димни газове. Кръглото сечение на вътрешната тръба спомага за бързото и безпрепятствено отвеждане на димните газове по височина. При класическия правоъгълен комин във всеки от ъглите възникват местни съпротивления.Устойчивост на системата при топлинни напрежения
Високотемпературните димни газове нагряват системата, в следствие на което възникват напрежения. В тухления комин поради разликата в температурите на външната и вътрешната среда се образуват пукнатини. При модерните коминни системи външните коминни тела от олекотен бетон са изолирани от горещата вътрешна тръба и са защитени от въздействието на високите температури.Местоположение на комина
Модерните коминни системи не са свързани с конструкцията на сградата и могат да бъдат разположени там, където са необходими.


 


 

Икономия на време и пари

Традиционен тухлен комин се изгражда на принципа камък върху камък. При готовите елементи на коминните системи, с точни размери и диаметри се постига бърз и лесен монтаж.


 


 

Устойчивост на системата на влага и киселинен кондензат
Киселините и влагата, съдържащи се в димните газове, разяждат шевовете на тухления комин и самия материал на димоотводната тръба. Модерните керамични тръби като тези на фирма Schiedel са устойчиви на влага и киселинен кондензат. Изпитани са в лаборатории и са сертифицирани съгласно европейските стандарти за качество.Огнеустойчивост
Комините са подложени на много тежки натоварвания в следствие на предназначението си. Те трябва да бъдат стабилни и сигурни при високи температури и в случай на пожар да спират разпространението на огъня от един етаж на друг.


 


 


 


 


 


Стабилност
Съвременните комини са по-малки, по стабилни и по-леки от тухления комин. Те са осигурени срещу атмосферни и сеизмични въздействия, както и при възникване на експлозии и вътрешни напрежения.
 

Закони Нормативна база Коментари