Методи за почистване на фасади

Освен за поддържане на красивия външен вид на сградата, почистването е от важно значение за предпазване на конструктивните материали от корозия, вследствие на замърсяването.
28.02.2018
Екатерина Бонева
5568
фасади, почистване на фасади, бластиране, хидробластиране, Ен-Импекс София ООД
Почистване на графити чрез хидробластиране
Източник: Ен-Импекс София ООД, www.en-impex.com

Почиственето на фасади и фасадни елементи е необходимо мероприятие не само от естетическа гледна точка. Освен за поддържане на красивия външен вид на сградата, то е от важно значение за предпазване на конструктивните материали от корозия и други нежелани въздействия, вследствие на замърсяването. Тази дейност е свързана с редица тънкости, поради спецификата на различните повърхности и тяхното разположение. Различните фасади изискват индивидуален подход.

Специализираните в областта фирми разполагат с подходящо оборудване и обучени работници, дори и за височинно почистване чрез алпийски способ или използване на вишки. Фирмите предлагат разнообразни техники и материали за почистване на фасади в зависимост от различните видове повърхности и замърсявания.

Бластиране (пясъкоструене)
Бластирането или т.нар. пясъкоструене е процес, при който фракционирани частици с неправилна форма – абразив, се изстрелват под налягане срещу повърхност. При удара на частиците абразив в повърхността, той я задира като отнема най-горния слой и по този начин отстранява замърсяванията от всякакъв вид – графити, остатъци от плакати, замърсявания, причинени от хората, атмосферните условия, киселинните дъждове и др. Този тип почистване и реновиране е подходящо за всички видове каменни фасади – варовик, гранит, мрамор и т.н. Различните видове камъни и различните замърсявания по фасадите са решаващи за избора на подходящ абразив и налягане. Това е много важно, тъй като неподходящ абразив и налягане могат да доведат до фатални поражения за някои видове камъни, съответно и за цялостния външен вида на фасадата.


Източник: Ен-Импекс София ООД, www.en-impex.com

Най-евтиният и широко разпространен абразив за почистване е пясъкът, оттам и наименованието на процеса – пясъкоструене. Но той не винаги е приложим и това налага използването на по-меки абразиви при ниско налягане. Такива абразиви са гарнет, ремърс абразив (специално разработен за почистване и реставрация), сух лед, сода и др. В зависимост от задачата и желания ефект се избира най-подходящия абразив.

Бластиране със сух лед и сода
Особено внимание трябва да се обърне на почистването със сух лед и сода.  Използването на тези абразиви свежда разрушаването на повърхността до минимум. Това е така, защото при удара в повърхността, абразивът отделя кинетична енергия и по този начин отстранява замърсяванията по повърхността, а не както при останалите абразиви – механично, да отнема най-горния слой на повърхността. Тези абразиви са много подходящи за работа по сгради и фасадни елементи, паметници на културата, където механичните повреди са недопустими. Също така са много подходящи за почистване и реставриране на дърво – дървени фасади и конструкции. И двата абразива са напълно безвредни, но в някои случаи се налага да се прави неутрализация както на обработваната повърхност, така и на околните площи.

Хидробластиране
Бластирането или песъкоструенето, като процес на работа е доста мръсен, в някои случаи дори опасен за хората и околната среда (работа с пясък в градска среда). Поради тази причина се налага пускането на вода с цел намаляването на разпрашаването на абразивите до минимум. Този процес се нарича хидробластиране и е един от най-популярните методи за почистване на фасади, обхващащ широк спектър от  повърхности. Разбира се, както при бластирането, много важно е изборът на абразив и подходящо налягане в зависимост от задачата и повърхността за почистване. Хидробластирането може да се извършва по два начина. Първият – когато задвижващата сила на абразива идва от въздуха от компресора, а вода се пуска само за намаляване на разпрашаването от използвания абразив. Другият начин е, когато задвижващата сила на абразива е водата под налягане от водоструйната машина. Първият метод е подходящ при работа на повърхности с голяма площ, а вторият – съответно за по-малки повърхности.


Пароструене - почистване с химикали     Източник: Ен-Импекс София ООД, www.en-impex.com

Водоструене и пароструене
Водоструенето и пароструенето самостоятелно или заедно с подходящи препарати и химикали са алтернативата на хидробластирането. Тези процеси са подходящи при по-леки замърсявания върху всякакви повърхности, но най-вече при еталбонд, винил, някои видове камъни и др. Чрез водо- и пароструене фасадите се почистват от прах, мухъл, плесен, сажди, остатъци от строителни материали и други разнообразни замърсявания. Заедно с водоструенето и пароструенето, за почистване на фасади се използват различни химикали с киселинен и основен характер и препарати. Това отнема време и е трудоемко. При почистването с химикали трябва да се вземат подходящите предпазни мерки за работниците, сградата и района. Често водо- и пароструенето се използват заедно с препарати за почистване на графити.


Каменна фасадата преди почистване


Каменна фасадата след почистване     Източник: Ен-Импекс София ООД, www.en-impex.com

Импрегниране и защита
Импрегнирането и защитата от замърсявания на каменните фасади е неразделна част от процеса на почистване, реновиране и запазване на дълготраен добър външен облик на сградите.
На пазара се предлагат различни видове висококачествени дълбокопроникващи препарати за импрегниране на камъни и повърхности. Те са отлични за почистени, полирани, бластирани каменни повърхности. Приложими са за гранит, мрамор, варовик и други. Импрегнантите проникват дълбоко в камъните и са UV-устойчиви. Запълват порите на камъка и го защитават от мазни и мокри петна. Тези препарати не променят естествения цвят на камъка и му позволяват да диша, без да оставят филм на повърхността му. Има различни видове импрегнанти, както универсални, така и предназначени за кокретен вид камък, импрегнанти с мокър ефект и такива с оцветители. В зависимост от обработваната повърхност и желанието на клиента, се избира най-подходящият продукт. Импрегнирането не е еднократен процес. Според продукта и инструкциите на производителя, импрегнирането трябва да се повтаря през определен период за постигане на максимално дълготраен добър резултат.


Сграда, със замърсена от графити фасада     Източник: Ен-Импекс София ООД, www.en-impex.com


Фасадата след почистване от графити     Източник: Ен-Импекс София ООД, www.en-impex.com

Защита от графити
Много важно място, особено последните години, заема защитата на фасадите от графити, постери и афиши. Превенцията от графити е изключително важна, тъй като пълното им отстраняване от фасадите е сложна, трудоемка и често скъпа задача. Защитата от графити може да е постоянна и еднократна. При постоянната защита от графити се използват продукти, които позволяват новопоявили се графити да бъдат почиствани само с вода, като не се налага покритието да бъде подновявано. Има препарати, които предпазват повърхността еднократно – след почистването на графитите (при някои продукти се налага използването на препарати за почистване на графити, а не само вода), защитният слой трябва да бъде подновен. И двата вида продукти не позволяват залепването на постери и афиши по защитената повърхност. Възможно е при използването на някои препарати да се наблюдава леко потъмняване на повърхността.

Самопочистващи се стъкла и мазилки
На пазара вече се предлагат усъвършенствани материали, които до голяма степен ограничават нуждата от човешка намеса при поддържането на чиста фасада. Изобретени са така наречените самопочистващи се стъкла, които използват слънчевата светлина на активизиране на химични процеси, водещи до разрушаването на органичните отлагания. Дъждовната вода спомага са лесното им отстраняване впоследствие. Друга функционална алтернатива представляват самопочистващите се мазилки, които работят чрез фотокатализа и имат водоотблъскващи свойства. В състава им са включени минерални свързващи вещества и пълнители, а също и силикати, микрофибри и фотокатализатор. Тези мазилки са устойчиви на атмосферните влияния и проявяват минимална склонност към допускане на замърсители.

В зависимост от вида на повърхността и замърсяването, квалифициран специалист трябва да вземе решението по какъв начин да почисти дадена фасада, така че да се получи желания резултат с минимални или никакви поражения по повърхността. Следващата стъпка в поддържането на фасадите е импрегнирането и защитата от графити и замърсявания.

Статията е подготвена с любезното съдействие на Ен-Импекс София ООД.
 


 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари