Метална коминна система SCHIEDEL ICS – гаранция за енергийна ефективност и пожаробезопасност

Австрийският концерн SCHIEDEL, воден от своята професионална отговорност, стана една от водещите компании за комини, която предлага на своите клиенти качествени продукти с фокус върху енергийната ефективност.
15.05.2019
SCHIEDEL
1827
къща, коминна система, SCHIEDEL, енергийна ефективност, коминна система SCHIDEL ICS
Източник: www.schiedel.bg

Австрийският концерн SCHIEDEL, воден от своята професионална отговорност, стана една от водещите компании за комини, която предлага на своите клиенти качествени продукти с фокус върху енергийната ефективност. Много потребители не са информирани, че коминът, източникът на енергия(котел, камина , печка) и топлоодаващите елементи (конвектор, радиатор) са една свързана система и само един ефективен, добре изолиран и напълно съвместим комин, би могъл да гарантира висока енергийна ефективност и максимален КПД на уреда. Комините са компонентни съоръжения, подложени на различни влияния, предвид предназначението си. Те трябва да бъдат стабилни и сигурни при високи температури. Ако има запалване на сажди при коминните системи SCHIEDEL се предотвратено разпространението на огъня. Коминните системи SCHIDEL осигуряват безопасност, комфорт и независимост на своите клиенти и дават възможност за пожаробезопасно и енергийно-ефективно строителство и отопление.
 


Една от широко използваните модификации в строителството е коминната система SCHIEDEL ICS

SCHIEDEL ICS е двуслойна коминна система от неръждаема стомана с междинна топлоизолация. Вътрешната тръба е изработена от стомана с код 1.4404, с дебелина 0.5 мм. Външната тръба е изработена от стомана с код 1.4301, с дебелина 0.6 мм. Системата е приложима за вътрешен или външен монтаж, с възможност за изграждане при всеки етаж на сградата. За разлика от системите с керамични тръби, при SCHIEDEL ICS са възможни отклонения от вертикала и следване линията на фасадата. Предназначена е за отвеждане на изгорелите газове от уреди, които работят с твърди, течни и газообразни горива. За течни и газообразни горива е използваема, както при ниско, така и при високо налягане. При твърдите горива се използва при ниско налягане, при употреба на отворени горивни камери.

 

     

Металните коминни системи oтговарят на следните стандарти за качество:

EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G75
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G75
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G50
EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G50
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00
 

 

 
Характеристика на SCHIEDEL ICS
• всички видове горива;
• за течни и газообразни горива при ниско и високо налягане;
• устойчива срещу влага;
• цялостна изолация;
• ниска температура по външната стена на комина;
• точно напаснати елементи;
• заема малко място;
• ниско собствено тегло;
• възможно е както стенен - конзолен, така и подов монтаж;
• без необходимост от основа за изграждането;
• без допълнителни изолационни и заваръчни работи по време на изграждането;
• лесен и бърз монтаж;
• лазерно заварени тръби и елементи
 

От всички метални комини, които се предлагат в България, само металните комини на Schiedel ICS имат 10 гаранция.
 


Освен в България редица обекти в чужбина са изпълнени с коминните системи SCHIEDEL. На тях са се доверили хотел „Радисън“ в Дубровник, Хърватска, Олимпийският стадион в Атина, Гърция, както и еднофамилни и многофамилни сгради в Сърбия и Чехия.

 

 

Автор: SCHIEDEL
Закони Нормативна база Коментари