Мелник - уникално съчетание между природа и архитектура

Изключителните природни дадености и съхраненият цялостен архитектурен облик на града все още напомнят някогашния град. Съхранявайки миналото, ще съхраним града с неговото неповторимо очарование и за в бъдеще.
08.04.2019
Още за къщата
1692
Мелник
Източник: Снимка: Димитър Шиклев

Днешният град Мелник, скътан между южните склонове на Пирин сред пясъчни пирамиди с причудливи форми има многовековна, сложна, изпълнена с повратни моменти история. Тежката слава на мелнишкото вино и самобитната атмофера са избледнили спомена за предишния живот на това величаво българско селище.
 

Снимка: Димитър Шиклев

Историята му започва през I и II век, когато тези земи са били населявани от траките. През V и VI век славяните се населяват трайно в селището и му дават славянското име Мелник, идващо от думата „мел“ – бяла глина, креда. Ронливите пясъчници, сред които е разположен градът му придават приказния му характер.

При управлението на хан Пресиян Мелник влиза в пределите на Първата българска държва, а при царуването на цар Симеон е укрепен като силна и непревзимаема крепост, която контролира кръстопътя Солун-Сердика-Пловдив-Струмица. По-късно става опорен пункт на цар Самуил в борбата му с Василий Втори. Византийските хронисти го описват като трудно достъпна българска крепост с важно стратегическо значение, а арабският пътешественик Идриам го споменава през XII век като голям икономически и административен център.
 

  Снимки: Димитър Шиклев

Няколко години след освобождението от византийско владичество цар Калоян изпраща тук на заточение водачите на гръцкия бунт във Филипопол. По-късно на това място са изпращани в изгнание и знанти велможи от византийския двор. Тe идвали със семействата и богатствата си, строили къщи, църкви, параклиси и манастири, а градът се развивал къто гръцки културен център. Така започнал възходът на Мелник. В началато на XIII век станал столица на опълчилия се срущу Борил деспот Алексий Слав. По това верме се излъчва мащабно строителство на крепостни съоръжения.
 

Кордопуловата къща и църквата “Света Варвара”. Снимка: Димитър Шиклев

Разположена в естествено укрепена местност, столнината на Алексий Слав е организирана в характерната за XII-XIV век планово-обемна схема на фортификация. Състои се от 2 основни части-„вътрешен“ и „външен“, с 3 укрепителни пояса. Задължителен елемент на средновековната градоустройствена схема е църковоната сграда. Внушителната базилика “Св. Никола” в края на XIII век става епископска, като в олтара е изграден 4-стъпален син трон с оформен по средата епископски трон. Тази представителна църковна сграда се издига на най-високото място на хълма, където сега се открояват нейните руини. От вътрешното пространствено оформление са останалите нападалите и начупени колони, които са разделяли базиликата на 3 кораба. Манастирът на хълма „Славова крепост“ също е изграден през XIII век.
 

  Снимки: Димитър Шиклев

При управелението на Деспот Алексий Слав Мелник израства и като голям занаятчийски център - обработка на метали, предимно мед и желязо, развито ювелирно произвоство на злато. Грънчарски пещи не са запазени, но има данни за наличието на една от най-практикуваните през Средновековието занаятчийски дейности, така наречената „сграфито“ керамика. Разположен на търговския път от Солун към вътрешността на Балканите, Мелник развива и оживени търговски връзки, главно с Изтока и Византия.
През 1246г. градът пада под византийско владичество и остава такъв до падането на България под османско иго.
 

Снимка: Димитър Шиклев


За разлика от повечето български селища по време на турското робство Мелник запазва славата си на голям стопански и административен център по поречието на река Струма. Градът търгува с всички европейски държави. Най-вече се изнасяло вино, произведено от мелнишките винари, с изключителни вкусови качества, дължащи се както на соротовите лози, отглеждани в района, така и на отлежаването му в прохладните каменни приземия на къщите и изкопаните в ската изби с постояна температура до 14 ⁰С през цялата година. Внасяли се предимно произведения на изкуството, красиви фаянсови и порцеланови съдове, тъкани и облекла.

 

Снимка: Димитър Шиклев


Голямото стопанско замогване и процъфтяване на Мелник през Възраждането намира израз и в редица новопостроени къщи, разположени по стръмните скатове от двете страни на сухото дере, с тесни калдъръмени улички. С характерната си архитектура – високо приземие, разчупено от дървени обшивки и еркерни подпори, измазан в бяло еркерно издаден етаж с многобройни прозорци на лицеваата фасада, красиво оформени извивки на стрехите – мелнишката възрожденска къща е изключително интересна, раздвижена и красива.
 

Гостната стая в Кордопуловата къща - уникална по размери и прозоречна площ, стенописи и богато украсени тавани. Снимка: Димитър Шиклев

Цветните стъкла на прозорците и богатият вътрешен интериор, оформен от изкусно резбовани тавани, изписани шкафове и стени в най-различни тонове, както и елегантните, леки мебели от дърво, създават допълнителна топлина и уют в домовете и са показателни за икономическото благосъстояние на собствениците си. Най-представителната от всички е Кордопуловата къща. Най-голямата възрожденска къща в България, запазена до днес.
 

Избата в Кордопуловата къща. Снимка: Димитър Шиклев


Построена през 1754г. в типичен ранно възрожденски стил от най-видната фамилия Кордопулос-потомствени производители и търговци на вино. Стопанската част се състои от високо приземие, с вкопана в скалата двуетажна изба със 180 м дълги тунели, в които температурата е постоянна целогодишно. Със собствено водоснабдяване и вентилационна система, представляващ своеобразен завод за приготвяне и отлежаване на прочутото вино. Капацитетът им възлизал до 300 тона.
 

  Снимки: Димитър Шиклев

В жилищния етаж най-голям интерес представлява гостната стая – уникална за България по размери и прозоречна площ, стенописи и богато украсен таван.

Изключителните природни дадености и съхраненият цялостен архитектурен облик на града все още напомнят някогашния град. Съхранявайки миналото, ще съхраним града с неговото неповторимо очарование и за в бъдеще.

 

Закони Нормативна база Коментари