Международното строително изложение SAIE 2009, Болоня

От 28 до 31 октомври се проведе 45-ото издание на SAIE - Международно строително изложение, организирано от BolognaFiere, в панаирния комплекс на град Болоня, Италия.
31.10.2009
Мая Янева
256
строително изложение, 45-то издание, строително оборудван, строителни материали, saie 2009
Международното строително изложение SAIE 2009, Болоня
Източник: SAIE 2009 и Мая Янева

От 28 до 31 октомври се проведе 45-ото издание на SAIE - Международно строително изложение, организирано от BolognaFiere, в панаирния комплекс на град Болоня, Италия.
За поредна година международният форум даде възможност за среща и диалог на производители на строително оборудване и материали (повече от 1700 предприятия), както и на компании специалисти, активно работещи в строителството (над 180 000). Като съпътстваща програма на SAIE 2009 бяха организирани множество конференции, семинари и дискусии, които предложиха на специалистите задълбочаване на познанията, свързани с технологиите, продуктите и системите за строителството, както и обмяна на мнения и опит. В рамките на SAIE бяха проведени множество тематични изложения като SAIE Concrete, посветено на бетона, SAIEnergia – за алтернативните източници на енергия и устойчиво строителство, социалното строителство, решаване на сеизмичните проблеми и др.
SAIE Concrete 2009
Индустрията за армиран бетон се срещна на SAIE Concrete, изложението, организирано съвместно от BolognaFiere и Concrete Council, които се срещат на всеки две години по време на SAIE.
Фабио Биасузи, президентът на ATECAP, представи поредното издание на SAIE Concrete, което обединява фирми и производители на бетонни продукти на Международното строително изложение SAIE със следния коментар: „Настоящата икономическа ситуация може да бъде разглеждана и като възможност - всичко зависи от възприемането на методи и решения за повишаване на качеството, идеи, които нашата Асоциация отстоява от години.” Тематичното изложение SAIE Concrete, посветено на техническите и технологичните новости при производството на армиран бетон и инициативата PRECAST, която представя съвременните аспекти на производството на готови бетонни елементи, се организира от 2005 г. Инициативата предоставя също възможност за анализ на пазара, актуализация на техническите стандарти и запознаване с новите технологии.
Изданието 2009 анализира три важни възможности за развитие на индустрията в светлината на настоящата криза в строителството. Първо: анализ на пазара, който да осигури на фирмите и индустрията прецизен инструмент да се идентифицират настоящите критични елементи, както и възможностите и перспективите в средносрочен план. Специално внимание беше обърнато на търсенето на потенциално нови пазари. Второ: качествено проектиране, с правилна употреба на нови технологии и подбор на иновативни материали, представено от известни архитекти. Трето: познаване и прилагане на нови технически стандарти като иновативен инструмент и нарастващи възможности в индустрията, с цел високи и най-вече безопасни строителни стандарти.
Изданието SAIE Concrete 2009 започна процес, който ще продължи през 2011 г. в обединеното изложение SAIE PRECAST и SAIE Concrete в едно общо, наречено SAIE PRECAST технологии, посветено на цялостния цикъл на производство.
То е резултат от положителния принос на компаниите и асоциациите, които са участвали в организирането на SAIE Concrete съвместно с BolognaFiere. Фабио Биасудзи, координатор на Concrete Council, подчерта, че: „Успехът, постигнат през 2005-а и 2007 г. насърчи BolognaFiere да потвърди своя интерес към инициативата, като организира събитието на всеки две години за индустрията на армирания бетон, където организациите и фирмите могат да се срещнат и да дискутират развитието на технологиите, икономическата ситуация и пазара.”
Аугусто Федеричи, президент на Federbeton, отбеляза: „Със създаването на Federbeton, всички инициативи за разпространение на информацията и популяризирането на материалите и специфичните продукти във всяка асоциация за армиран бетон и продуктови линии за бетонни продукти са под специална закрила, чиято основна цел е да осигури по-голяма гласност и ефективност. Поради това Federbeton реши да спонсорира дейностите, които отделните асоциации стартираха на SAIE Bologna.”
SAIEnergia
Специализираното изложение за възобновяеми енергийни източници и ниско енергийни технологии за устойчиво строителство SAIEnergia, стартирано през 2008 г., се проведе за втори път в рамките на SAIE 2009. Енергийната ефективност отново беше тема, която обедини изложителите на продукти, технологии, материали и културни дейности. С нов подход, който съчетава доброто представяне на новите продукти и възможностите за дискусия, SAIEnergia допринесе особено много за интегрирането на строителството и възобновяемите източници на чиста енергия, постижими чрез прилагането на иновативни решения, строителни технологии и системи.
SAIEnergia разви и ревизира инициативите от 2008 г., като предостави повече възможности за дискусии, срещи и събития в рамките на изложението и на други места, където имаше възможност да се „видят”, „научат” и „докоснат” най-новите технологии и материали. „Енергийният площад” беше мястото, където арх. Марио Кучинела координираше семинарите, дебатите и изложението за технологичното интегриране в сградите, с особен акцент върху високоефективните и нискоенергийните решения. За да се запази живият дебат и да се осигури постоянно актуализиране на енергийната ефективност, SAIEnergia създаде блог (стартиран от арх. Марио Кучинела), в който фирмите, архитектите и инженерите споделят мнения и ноу-хау за устойчивото строителство и се срещат в онлайн семинари.
В рамките на SAIEnergia се проведе и конкурсът Устойчиво ниско енергийно строителство за студенти и млади архитекти. Той предостави добра възможност да се сравнят две критични теми за обществото: социалната и сградната иновация, два стратегически елемента за устойчиво икономическо възстановяване, което едновременно повишава защитата на околната среда и намалява консумацията на енергия. Проектите на победителите в конкурса бяха показани и представляваха оригинални строителни и проектантски решения.
Тази година беше година на фотоволтаичната енергия в SAIE 2009. Първият фотоволтаичен покрив на BolognaFiere беше представен на церемонията по откриването на SAIE на 15 октомври 2008 г. – 108 модула последно поколение с обща площ от 600 кв.м, осигурени от Mitsubishi Еlectric. Партньорството на BolognaFiere с Mitsubishi е с цел да се популяризира прилагането на новите, щадящи околната среда технологии и употребата на соларна енергия в строителната индустрия. BolognaFiere избира партньор като Mitsubishi Еlectric, световен лидер в няколко поколения фотоволтаична енергия, за да популяризира използването на чиста енергия на изложението SAIE.
На 45-ото издание на SAIE беше изнесен доклад, озаглавен: „Енергия и сгради. Енергийна ефективност в сградата: удобство, пестене и околна среда”, първият доклад за енергията и сградата, изнесен от Cresme за SAIEnergia. Той представляваше задълбочен анализ на италианския сценарий за използване на енергията и възможностите за осъвременяване на конструкциите в индустрията, а терминът енергия беше разгледан във връзка с всички негови възможни приложения - от локалните енергийни плантации като „технологична магия” за облагодетелстваните потребители до понятието „алтернативни” и най-научните названия като „възобновяеми”, които обозначават енергийни източници, които не са полезни изкопаеми.
Технологии за защита срещу сеизмичен риск
След земетресението през април тази година в Л’Акуила, Италия, строителните технологии, които намаляват и предотвратяват разрушенията от земетресения, бяха широко застъпени на SAIE 2009. Проведени бяха дискусии и презентации на иновативни строителни технологии по тези теми за инженери, професионалисти и фирми.
Проведе се изложение под наслов Технологии за защита от сеизмичен риск: стратегии и перспективи (организирано съвместно с отдела DISTART на Инженерния факултет в университета в Болоня), което беше посветено на строителните елементи и асеизмичните устройства. Изложението се състоеше от 19 панела, които показаха технологии за защита от земетресение с обяснителен текст, схематични изображения на различните технологични решения и снимков материал. Панелите бяха придружени от устройства, материали и структурни елементи, предоставени от изложителите на SAIE.
Множеството конференции дискутираха теми като: управлението на бедствия, законова уредба, асеизмично строителство, екоустойчиви решения, които осигуряват асеизмични реализации, уязвимост на настоящите/историческите сгради, реконструкции (особено в светлината на земетресението в Л’Акуила, Италия).
Социално строителство, критичен въпрос
Новите семейства, имиграцията, несигурната ситуация със заетостта, остаряването на населението: това са само някои от факторите, които поставят проблема с жилищата в Италия в графа – спешни. Тази ситуация изисква решения, а приносът на строителната индустрия е ключов, тъй като секторът зависи от ефективни отговори. Ето защо SAIE 2009 направи проблема за социалното строителство една от основните теми на тазгодишното издание, като му посвети поредица от конференции. В голяма част от европейските държави общественият сектор играе основна роля (заедно с частния сектор) в осигуряването на апартаменти под наем, както и при стимулиране за осигуряването на домове. Проблемът с жилищата беше разгледан в контекста на устойчивото строителство.
Дизайнът на естествения камък на SAIE 2009
Най-старият строителен материал и иновациите в дизайна и технологиите за обработка на естествения камък бяха темата на New Stone Age Design. За втори път SAIE е домакин на изложението, посветено на естествения камък, организирано от Confindustria Marmomacchine, Pietra Naturale, търговската марка, която защитава автентичните продукти от естествен камък. Това събитие беше чудесен случай, за да се възхитим и да се докоснем до резултатите от техническите умения на италиански топкомпании, специализирани в производството на продукти от естествен камък и от креативността на дизайнерите.
Изложбата SAIE New Stone Age Design – с куратор Денис Сантакиара, беше представена в поредица от прозрачни кули с височина 7 метра, които възпроизвеждаха градски пейзаж и интериор, в който бяха подредени продуктите и проектите.
Както досега, SAIE представи:
LATERSAIE – посветено на тухлените продукти, което предлагаше задълбочен поглед в сектора, продуктите и технологиите. LATERSAIE беше в центъра на зоната за устойчиво строителство и един от основните подходи към зоната за енергийноефективни решения.
SAIEBIT – посветено на IT системите и обслужването на компаниите, отправна точка, където домашният софтуер и проектантските къщи, както и фирмите за конструиране представиха последните продукти и идеи в IT.
SAIELEGNO – изложение, което всяко издание на SAIE посвещава на строителството от дърво, дървените конструкции и компоненти, тази година беше в контекста на устойчивото строителство и тематично разположено в същата зона.
SAIE IN THE CITY – SAIE в центъра на града. За първи път SAIE се простираше от изложбения център навън в града, с множество събития, които стартираха SAIE OFF: обиколки с гид, изложби, интересни образователни и артистични маршрути за откриване на всички значения на „смисъла на рециклирането”.
На изложението SAIE 2009 имаше българска делегация по покана на Бюрото в София на Италиански институт за външна търговия.
Представители на пет водещи български фирми взеха активно участие на изложението с поредица конструктивни, работни срещи с фирми, участници в панаира.
Българската делегация беше с представители от следните фирми: „Кейбилд” ЕАД, специализирана в областта високо и промишлено строителство, изграждане и реконструкция на инфраструктура, хидротехническо и мелиоративно строителство, ремонтна и инженерингова дейност, представена от Анита Велинова, финансов директор на фирмата и Теодора Хрискова, мениджър оферти; ГБС – „Инфраструктурно строителство” АД, най-голямата строителна компания в България, главен изпълнител на обществени, жилищни, промишлени, инфраструктурни обекти и екопроекти, представена от Светослав Латинов, координатор; „Планекс” ООД, строителна компания, специализирана в строителството на жилищни, обществено-административни, промишлени и търговски сгради, представена от Александър Щилиянов, аналитик пазарни проучвания; „ТРЕЙС - София” ЕАД, строителство, текущ ремонт и подържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации, представена от инж. Георги Георгиев; „Хидрострой” АД, строителна компания, специализирана в ниско строителство на сгради с обществено предназначение, строителство и рехабилитация на пътища, изграждане хидромелиоративни обекти, водопроводи и канализационни системи, пречиствателни станция за питейни и отпадни води, с представител инж. Илия Илиев, директор производство.
В делегацията бяха и отговорният редактор на списание „Строители” – Вера Ангелова и гл. ред. на списание „Още за къщата” – Мая Янева.

+1
Автор: Мая Янева
Закони Нормативна база Коментари